www.lahti.fi

Päätöksenteko ja talous

Takaisin raportteihin

 

Tilivuoden tulos oli odotettua heikompi

Lahden kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös toteutui talousarviota heikompana. Vuosikate jäi 25 milj. euroon, ja tulos painui lähes 5 milj. euroa negatiiviseksi. Heikon tuloksen taustalla on monia tekijöitä. Käyttömenoissa suurimmat ylitykset olivat sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen ostoissa (2,5 milj. euroa) sekä tukityöllistämisen työmarkkinatuen kuntaosuudessa (2,8 milj. euroa). Omaisuuden myynneistä tavoitellut myyntituotot ja -voitot jäivät arvioita pienemmiksi. Konsernijärjestelyjen osalta vuosikatetta heikensi Lahden Seudun Kuntatekniikan toiminnan alasajosta kaupungille aiheutuneet vastuut (3,6 milj. euroa). Toisaalta tulosta paransi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ylijäämän palautus (8,2 milj. euroa). Tilivuoden odotettua heikompi tulos vähensi taseeseen kertynyttä ylijäämää noin 121 milj. euroon. Tilikauden alijäämä 3,0 milj. euroa heikensi taseeseen kertynyttä ylijäämää. Ylijäämä tilikauden lopussa on 121 milj. euroa.

Lahti 2016

Kaupungin investointitaso pysyi korkeana. Taloudellisesti merkittävimpiä investointeja olivat Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalojen lisäksi mm. Metsäkankaan koulun korjaus, Urheilukeskuksen pääkatsomon kunnostus, matkakeskuksen rakentaminen sekä kaupunginsairaalan vaiheittain etenevä peruskorjaus. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 82 milj. euroa. Tulorahoitus riitti kattamaan vain 30 prosenttia nettoinvestoinneista.

Kaupungin käyttömenot ylittivät 650 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli vajaat viisi prosenttia. Henkilöstökulut säilyivät edellisen vuoden tasolla, ja vakinaisen henkilöstön määrä väheni noin 86:lla, kun eliminoidaan Etevalta kaupungin palvelukseen siirtyneen palvelutuotannon ja henkilöstön vaikutus.

Verotulot kasvoivat odotetusti 6,9 milj. euroa, lähes 400 milj. euroon ja valtionosuudet yli 8 milj. euroa, yhteensä lähes 160 milj. euroon.

Kaupungin omaan toimintaan otetut lainat olivat vuoden 2015 lopussa 285,7 milj. euroa eli 2 751 euroa asukasta kohden. Kasvua vuoden 2014 lopusta oli 437 euroa asukasta kohden. Koko konsernin lainamäärä vuoden lopussa oli 942,8 milj. euroa.

Lahden kaupungin tilinpäätökset

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.