www.lahti.fi

Sivistystoimiala

Takaisin raportteihin

Sivistystoimiala

Sivistystoimialalla keskitytään opetukseen ja kasvatukseen, nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen, kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutusten kehittämiseen, uusien toimintatapojen ja tuottavuuden kehittämiseen sekä uudenlaisiin palvelumalleihin ja tilaratkaisuihin. Osallistutaan kaupunkitasoisen palvelutuotannon uudistamiseen.

lapset konsertissa

Vuoden kohokohtia

Uuden Lahden kaupungin sivistystoimialan palveluja työstettiin Nastolan ja Lahden toimijoiden tiiviissä yhteistyössä, suunnitelmallisesti, myös kriittisiä äänenpainoja kuunnellen. Aikataulullisesti ja viestinnällisesti haasteellisen työn perusasiat saatiin kuntoon, yksityiskohtien hiontaa jatketaan.

Päiväkotien, koulujen ja nuorisopalveluiden palvelurakenne-esitystä päivitettiin osana talousohjelmaa. Valmistelua tehdään väestökehityksen, yleiskaavan, palvelutarpeen, tilojen yhteiskäytön sekä muuntojoustavuuden lähtökohdista ja yli toimialarajojen.

Alueen palveluja ja perheiden elämänlaatua kyettiin tiukassa taloudellisessa tilanteessa entisestään parantamaan muun muassa peruskorjauksilla ja uusinvestoinneilla. Jatkettiin työtä koulu- ja päiväkotikiinteistöjen haasteellisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Turvapaikanhakijoiden kotouttamiseksi perustettiin esi- ja peruskouluikäisille viisi opetusryhmää, lisättiin koulujen suvaitsevaisuuskasvatusta, järjestettiin liikunnan ja kulttuurin vapaa-ajan toimintaa, perehdytettiin kirjasto- ja tietopalvelujen käyttämiseen.

Kaupungin tunnustuksia: Lahden vuoden 2015 kulttuurialan tunnustuspalkinto myönnettiin kirjailija Kalle Veirtolle. Namika Lahti Juniorit ry:n A-poikien Suomen mestaruus oli Lahden vuoden 2015 urheiluteko. Palkittiin lukiokoulutuksen menestyneitä nuoria urheilijoita, joita vuonna 2015 oli peräti yhdeksän. 

Valtakunnallisia tunnustuksia
: Suomen Luokanopettajat ry valitsi vuoden luokanopettajaksi Katja Järvisen, joka opettaa Lahdessa Myllypohjan koulussa. Katja on myös vuoden päijäthämäläinen luokanopettaja.

Lapsiystävällinen kunta
-tunnustus luovutettiin Lahden kaupungille. Suomen UNICEF ry:n myöntämä tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Koko toimiala oli mukana Sibelius 150
-juhlavuodessa ja tekemässä Sibeliusta tutuksi: konsertteja, Lahdessa, kotimaassa, ulkomailla, lapsille ja nuorille lisäksi näytelmä, musiikkikasvatusprojekteja ja -kerhoja. Sibelius-festivaaliviikko oli yleisömäärältäänkin suurmenestys. Seuraavaksi suunnataan Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden sekä Lahden MM 2017 –vuoden yhteistoteutuksiin.

Uusi toimialajohtaja Tiina Granqvist
aloitti kesän kynnyksellä, kun edeltäjänsä Maritta Vuorinen siirtyi eläkkeelle.

Toimialajohtaja Tiina Granqvist:

tiina granqvist"Sivistystoimiala vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä sekä sivistyspalveluiden seudullisesta kehittämisestä. Toimipisteitä on 120 ja henkilöstöä yli 2 600, mikä on yli 40 % kaupungin koko henkilöstöstä. Toimialan osuus kaupungin budjetista on noin neljäsosa.

Sivistystoimialan tehtävänä on edistää lahtelaisten hyvinvointia, elämänhallintaa, oppimista ja osallisuutta sekä kaupunkiseudun vetovoimaisuutta. Toiminta perustuu kolmeen vastuualueeseen: Lasten ja nuorten kasvu, Osaaminen ja tieto, Liikunta ja kulttuuri."

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.