www.lahti.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala

Takaisin raportteihin

Sosiaali- ja terveystoimiala

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on edistää lahtelaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on ehkäistä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä vähentää niistä aiheutuvia haittoja laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden avulla.

fysioterapia

Vuoden kohokohdat

Lahti osallistui aktiivisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän suunnitteluun. Vapaaehtoisen hyvinvointiyhtymän oli tarkoitus aloittaa 1.1.2017. Kokoamalla maakunnan kaikki sote- yhden kuntayhtymän siipien suojiin Päijät-Häme olisi päässyt varautumaan hallitusti etuajassa valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä perustettavaan itsehallintomalliin. Suurista ponnisteluista huolimatta yksituumaisuutta ei löydetty.

Terveyspalveluissa käyttöönotetun lähiklinikkamallin avulla on pystytty vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen nykyisellä henkilökuntamäärällä. Myös Suun terveydenhuollossa on pilotoitu klinikkamallia 2015 Launeella. Toiminta on vakiintumassa ja uusi toimintamalli on jo parantanut tuottavuutta.

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa vähennettiin pitkäaikaista sairaalahoitoa ja sinne tulee 170 akuutti- ja kuntoutussairaalapaikkaa. Raskasta laitoshoitoa on korvattu kotona asumista tukevilla palveluilla ja palveluasumisella. Palveluasumisen yksiköitä on valmistunut kaupunkiin useita.

Hyvinvointipalveluissa uudistettiin vammaisten asumispalvelujen sekä työ- ja päivätoiminnan palvelurakennetta ja kehitettiin itsenäistä tuettua asumista. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisättiin ja perhehoitoa vahvistettiin ensisijaisena sijaishoitomuotona laitoshoitoon nähden.

Toimialajohtaja Mikko Komulainen:

mikko komulainen”Lahden sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutos eteni suunnitelmallisesti vuonna 2015. Toimialan uudet toimintamallit saivat valtakunnallista huomiota, ja Lahti menestyi suurten kaupunkien sote-menojen vertailussa. Toimiala on ottanut uutta teknologiaa, toimintatapoja ja kustannusrakenteita rivakasti käyttöön ja saanut tuotettua laadukkaita palveluja käytössä olevilla resursseilla. Toimintaympäristön haasteet huomioiden talous on kehittynyt odotettua paremmin.”

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.