www.lahti.fi

Ajankohtaista aikuissosiaalityössä

Takaisin raportteihin

 

Ajankohtaista aikuissosiaalityössä 

Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalisen kuntoutuksen palvelu alkoi toukokuussa 2016

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon asiakkaille on järjestettävä sosiaalisen kuntoutuksen palvelua vastaamaan heidän tuen tarpeisiina. Lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.  

Toimintakyvyn vahvistamista, syrjäytymisen torjumista ja osallisuuden edistämistä

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalisen kuntoutuksen tiimi sai nimekseen #Noste ja siinä aloitti työskentelyn neljä sosiaalityöntekijää ja kaksi lähihoitajaa.

Asiakkaat ovat sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkaita. Asiakkaille on tehty palvelutarpeen arviointi, jonka perustella asiakkaan tuen tarpeet on arvioitu ja katsottu, että juuri sosiaalinen kuntoutus vastaisi näihin tarpeisiin. Palvelu on asiakkaille vapaaehtoista ja maksutonta.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaita tavataan heidän omista tarpeistaan lähtien ja tarvittaessa tuki voi olla erittäin intensiivistä. Käytäntön onkin osoittanut, että erityisesti asiakkuuden alkuvaiheessa asiakkaat tarvitsevat tehostettua tukea, jolloin asiakasta tavataan useamman kerran viikossa. Työntekijät ovat myös asiakkaiden saatavilla puhelimitse.

 

Sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajien asiakaskäyntimäärät 2016

KesäHeinäEloSyysLokaMarras
Asiakaskäynti315664614997
Kotikäynti253656675314
Yhteensä5692120128102111

 

Asiakaskäyntimäärissä tapahtui pieni notkahdus loka-marraskuussa, kun yksi sosiaaliohjaaja lopetti työt tiimissä. Uusi sosiaaliohjaaja saatiin rekrytoitua joulukuussa2016.

 

Sosiaalisen kuntoutuksen lähihoitajien asiakaskäyntimäärät 2016

Sosiaalisen kuntoutuksen tiimin lähihoitajien asiakaskäyntimäärä heinä-marraskuu 2016
HeinäEloSyysLokaMarras
Asiakaskäynti151061320
Kotikäynti2329403930
Yhteensä3839465250

 

Sosiaalisen kuntoutuksen kahden lähihoitajan asiakaskäynnit tapahtuvat enimmäkseen asiakkaiden kotona. Sosiaalisen kuntoutuksen työskentely kotona voi kestää kerrallaan useamman tunnin, kun asiakkaan kanssa tehdään yhdessä arjen askareita ja pyritään opastamaan asiakasta arjenhallintaan.

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.