www.lahti.fi

Tutkimus ja kehittäminen

Takaisin raportteihin

 

Lahden aikuissosiaalityön kehittämisprojekteja ja tutkimuksia

Aikuissosiaalityö mukana Ohjaamossa

Lahteen on kehitetty nuorille suunnattu palvelumalli, jossa keskeisimmät koulutus- ja työllistämispolkua edistävät palvelut ovat saatavilla yhdestä paikasta. Monialainen yhteistyö karsii päällekkäistä työtä ja helpottaa nuoren asiointia ja palveluiden saamista. Ohjaamo on palvelupiste 17 - 29 vuotiaille nuorille aikuisille, jonne voi tulla myös ilman ajanvarausta juttelemaan tai kysymään neuvoja. Suomessa on tällä hetkellä 33 Ohjaamoa.   

Ei virastomainen, vaan viihtyisä!

Lahdessa Ohjaamon avajaisia vietettiin suurella innostuksella 23.1.2016. Vastaanotto on ollut erittäin hyvä ja selkeästi on ollut tarvetta tällaiselle matalan kynnyksen palvelulle. Nuorilta saatu palaute kertoo, että ollaan oikealla asialla. Ohjaamoon on helppo tulla ja siellä nuori saa palvelua omista lähtökohdistaan käsin. Leppoisa, ei virastomainen ilmapiiri sekä viihtyisät tilat tekevät Ohjaamosta helposti lähestyttävän. Ohjaamossa laitetaan "palasia kohdalleen” työnhaussa, opiskelupaikan etsimisessä tai voidaan yhdessä pohtia tulevaisuuden polkuja. Kun saman katon alta löytyvät TE-toimiston-, sosiaaliviraston tai vaikkapa Salpauksen palvelut, on asiointi joustavaa ja vaivatonta.

 

Palvelua ilman ajanvarausta

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat ovat Ohjaamossa kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Kolme sosiaaliohjaajaa vuorottelevat Ohjaamossa ja ovat valmiita ohjaamaan ja neuvomaan nuoria sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Kuluneet kuukaudet ovat osoittaneet aikuissosiaalityön läsnäolon Ohjaamossa tarpeelliseksi, paljon on ollut tilanteita, joissa Ohjaajien tietotaitoa on tarvittu ja näin on saatu asioita joustavasti ja nopeasti eteenpäin. Moni nuori on kertonut, että Ohjaamoon on helpompi tulla kuin kalseaan virastoon. Nuori ja työntekijä voivat istahtaa kahvikupin äärelle eikä ajanvarausta tarvita. Sosiaaliohjaajat voivat myös varata aikoja asiakkaille Ohjaamoon omalla vuorollaan, mutta iso osa nuorista tulee ilman ajanvarausta vaikkapa TE-palveluiden virkailijan kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen

Lahden aikuissosiaalityö on ollut vuonna 2016 kehittämässä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa kahdessakin eri hankkeessa. Parempi Arki –hankkeen Lahtiset tiimissä on ollut tavoitteena kehittää erityisesti yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Kohderyhmänä ovat olleet Lahden pääterveysasemalla asioivat paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat. Tavoitteena on ollut tehdä toimialoja ja toimintatapoja tutuiksi, jotta yhteistyö olisi helpompaa. Aikuissosiaalityötä on esitelty mm. Toimijat tutuiksi tapahtumassa Päijät-Hämeen keskussairaalassa 30.9.2016. Lisäksi aikuissosiaalityötä on esitelty pääterveysaseman henkilöstökokouksessa 7.12.2016.

Parempi Arki –hankkeessa on kehitetty herätteitä, joiden avulla olisi helpompi tunnistaa asiakkaita, joiden hoidossa ja palvelussa yhteistyöstä olisi hyötyä.

Herätteet:

Tavoitteena on ollut myös yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta. Kokeilussa asiakas koki saavansa välillistä hyötyä hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnasta, koska viranomaiset saivat nyt paremmin haltuun asiakkaan kokonaistilanteen ja palvelun ja hoidon jatkosuunnittelu on siten helpompaa. Sosiaalityöntekijän näkökulmasta yhteinen keskustelu asiakkaan ja lääkärin kanssa selvensivät monia asioita mm. asiakkaan lääkityksestä ja miten asiakasta kannattaa tukea lääkkeiden ottamisessa. Lääkäri koki, että terveydenhuollon puolella on usein oltu huolissaan asioista, jotka ovat jo hoidossa sosiaalipuolella. Näin oli esimerkiksi asiakkaan asumisen tilanteen kanssa. Tarkemmin asiasta löytyy tietoa hankkeen omilta verkkosivuilta.

ODA-hanke

Yhteistyötä on kehitetty myös Omahoito ja digitaalinen arvopalvelu eli ODA-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää sähköisiä sote-palveluita kuntalaisten käyttöön. Valtakunnallisessa hankkeessa yhtenä kehittämisen kohteena ovat hyvinvointitarkastus ja hyvinvointisuunnitelma. Lahdessa pilotti on keskittynyt työttömiin asiakkaisiin ja työttömien terveystarkastuksen prosessin kehittämiseen. Hanke hyödyntää pilottia hyvinvointitarkastuksen kehittämisessä. Lahden pilotti on kohdennettu nuoriin alle 30-vuotiaisiin lahtelaisiin työttömiin. Tavoitteena on, että työttömien terveystarkastusprosessi selkeytyisi ja työttömyys ei terveydellisten syiden vuoksi pitkittyisi. Tavoitteena on kokeilla mm. sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan yhteisvastaanottoa Lahden Ohjaamossa. Tällöin asiakas saisi kokonaisvaltaisemmin asioitaan eteenpäin.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.