www.lahti.fi

Toimintaympäristö

Takaisin raportteihin

 

Työllisyyden ja väestön kehitys

Työllisyystilanne kääntyi vuoden aikana parempaan suuntaan talouskasvun käynnistymisen myötä. Vuonna 2016 työttömyysprosentti laski Lahdessa eniten suurista kaupungeista, 1,3 %.

Työllisyys parani

Lahdessa asuva työvoima oli vuoden 2016 lopussa 56 877 henkilöä. Työvoimasta työllisiä oli 46 939 ja työttömiä 9 938. Työllisten määrä kasvoi 901 henkilöllä. Vuoden 2016 lopussa työttömyysaste oli Lahdessa 17,5 prosenttia (koko maa 13,6 %).

Työttömistä 3 925 oli ollut työttömänä yli vuoden ja alle 25-vuotiaita nuorisotyöttömiä oli 1 350. Vuoden 2016 aikana kaikkien työttömien määrä väheni 731 henkilöllä (- 6,9 %), pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 45 henkilöllä (1,8 %) ja nuorisotyöttömien määrä väheni 153 henkilöllä (-10 %).

Väestölisäys tavoittelee huippuvuosia

Meitä lahtelaisia oli vuoden 2016 lopussa 119 377.

 

Väkiluku kasvoi viime vuonna 634 henkilöllä eli 0,53 %. Väkiluvun kasvu perustui yksinomaan muuttoliikkeeseen, koska kuolleita oli 182 enemmän kuin syntyneitä.

Muuttovoitto oli 816, josta 485 tuli muista kunnista ja loput 331 siirtolaisuudesta. Väestönlisäys oli peräti 535 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Väestönkasvu palautui lähelle kasvun huippuvuosien 2007—2012 tasoa. Tällöin keskimääräinen vuosikasvu oli yli 700 henkilöä.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.