www.lahti.fi

Asuinympäristön viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus

Takaisin raportteihin

 

2. Asuinympäristön viihtyisyys, terveellisyys ja turvallisuus

Kuntien yhteisessä ympäristöpolitiikassa on haluttu edistää ihmisten ympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Viheralueista ja lähimetsistä on tutkitusti sekä terveys- että viihtyisyyshyötyjä asukkaille. Lahden laajat viherkiilat mahdollistavat monien ilmaisten luontopalvelujen ylläpitämisen, toimivat hiilinieluna ja hidastavat kasvihuoneilmiötä. Seurantaluvuissa viheralueiden osuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.

 

Puistojen ja viheralueiden osuus asemakaavoitetuilla alueilla, %

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti2224282828282828292929303029,929,92929
Hollola25252525252525252421
Nastola1919,4

 

Lahden seudullisessa joukkoliikenteessä vuonna 2016 tehtiin 7 084 787 matkaa, joka tekee yhtä asukasta kohden 35,1 matkaa/vuosi. Luvussa ei ole huomioitu voimassaolevien siirtymäajan liikennöintisopimusten eikä markkinaehtoisen liikenteen matkustajamääriä, eikä luku ei kerro koko Päijät-Hämeen matkustusmääristä. Lahden seudun liikenteellä ei ollut 2016 liikennettä Hämeenkoskelle, vaikka sen asukasluku on otettu huomioon laskelmissa.

Katupöly huonontaa ilmanlaatua etenkin keväisin

Vuonna 2016 oli 29 vuorokautta, jolloin ilmanlaatu oli Lahdessa huono tai erittäin huono vähintään yhden tunnin ajan. Kaikki huonot ja erittäin huonot indeksiarvot aiheutuivat joko Launeen tai Rakokiven hengitettävien hiukkasten (PM10) korkeista pitoisuuksista. Hollolassa ei tehty jatkuvatoimisia mittauksia vuonna 2016, joten Hollolasta ei ole indeksitietoa. Pölyäminen on jokakeväinen ilmiö, joka syntyy tuulen ja autojen nostaessa hiekoituspölyä ilmaan. Pitoisuudet pysyvät korkeina niin kauan, kunnes hiekoitustushiekat saadaan puhdistettua kaduilta. Vähälumisina talvina pölypitoisuudet voivat kohota myös talvella.

 

Päivien lukumäärä, jolloin ilmanlaatu ollut huonoa

19972001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Päiviä4714126151019172220332832263528

 

Pyöräilyn suosio kasvaa lahdessa

Lahden kaupungin tavoitteena on kasvattaa kevyen liikenteen käyttöä. Lahdessa on luontaista potentiaalia pyöräilykaupungiksi tiiviin yhdyskuntarakenteen vuoksi. Pyöräilyn kulkutapaosuus oli keväällä 2016 vanhan Lahden alueella 18 prosenttia kun taas vastaava luku vuonna 2010 oli 14 prosenttia. Vuonna 2016 Lahdessa tehtiin laaja kyselytutkimus, jolla kartoitettiin kaupunkilaisten arkipäivän liikkumista. Siinä käytettiin pohjana vuoden 2010 Lahden seudun liikennetutkimusta. Tutkimuksessa saatiin tietoa yli 1 700 matkasta. Tulokset painotettiin iän ja sukupuolen mukaan vastaamaan Lahden todellista ikä- ja sukupuolijakaumaa. Tutkimuksessa selvisi, että noin puolet (51 %) Lahden sisäisistä matkoista tehdään autolla. Matkoista 26 % tehdään kävellen, 17 % pyörällä ja 5 % bussilla. Tulosten perusteella voi sanoa, että Lahdessa kävely on poikkeuksellisen suosittua muihin keskisuuriin kaupunkeihin verrattuna ja pyöräilyn suosio on kasvanut kiitettävästi.

 

Yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Lahti344346348351354365367370380388395397392401403,3458
Hollola49515659596670,870,869
Nastola52555757584747484850,257

 

Tulevaisuuden haasteita asuinympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyen:

  • Melun sekä melun haittavaikutusten vähentäminen turvaamalla meluntorjunnan rahoitus
  • Pyöräilyn, kävelyn ja muun kestävämmän liikkumisen edellytysten edelleen parantaminen
  • Viheralueiden roolin vahvistaminen erilaisten asuinympäristöjen viihtyisyystekijänä
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.