www.lahti.fi

 

Esipuhe

Tämä Lahden seudun ympäristökatsaus on ensimmäinen, joka kootaan uuden Lahden ja Hollolan alueilta. Lahti ja Nastola muodostivat uuden Lahden, ja Hollola ja Hämeenkoski uuden Hollolan vuoden 2016 alusta lähtien. Tämä näkyy monien tässä katsauksessa esitettyjen indikaattorien osalta huomattavina muutoksina vuoden 2016 luvuissa verrattuna aikaisempien vuosien vastaaviin. Raportointi noudattaa uutta kuntajakoa ja kuntarajoja eivätkä monet luvuista ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Vuoden 2016 erityispiirteinä esiin nousevat jätteen hyödyntämisasteen jatkuva nousu sekä positiiviset näytöt pyöräilyn suosion kasvusta Hollolassa ja Lahdessa. Voimme myös olla ylpeitä alueen ympäristöosaamisen kansainvälisestä palkitsemisesta; syksyllä valmistellun hakemuksen vuoden 2019 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi (European Green Capital) seurauksena Lahti valittiin kilpailussa viiden finalistin joukkoon kisaamaan voitosta. Tunnustusta olemme saaneet myös kotimaassa; Lahti valittiin kesällä 2016 yhdeksi kahdeksasta Suomen resurssiviisauden mallikunnasta. Erityismaininnan ansaitsee myös vuoden 2016 lopussa Lahden kaupungille myönnetty valtioneuvoston kärkihankerahoitus keskustan hulevesien hallinnan tehostamiseen.

Lahden kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2016 hyväksymään strategiaan on linjattu tavoite vahvistaa kaupungin kehitystä ympäristökaupunkina. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää meitä edelleen kantamaan vastuuta hyvästä ympäristöstä sekä ympäristövastuullisuuden vahvistamisesta.

Kunnanjohtajina rohkaisemme, että uudet kunnat, yksiköt ja kuntien työntekijät sekä yritykset ja kansalaiset jatkavat yhdessä toimimista puhtaamman ja turvallisemman ympäristön saavuttamiseksi. Lahden kaupungin strategiaan on kirjattu visio: ”Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina.” Tehdään yhdessä visiosta totta!

Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunginjohtaja

 

 Päivi Rahkonen, Hollolan kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.