www.lahti.fi

Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö

Takaisin raportteihin

 

3. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö

Lahden kaupunkiin perustettiin vuonna 2016 uusi Viuhan luonnonsuojelualue (105 ha), johin kuuluvat Sipurantien ja entisen Nastolan kunnanrajan väliselle alueelle sijoittuvat kalliomäet Kaarlamminkallio ja Iltakallio sekä Viirustenmäen metsä.

Vuonna 2016 myös parannettiin ja hoidettiin luonnonsuojelualueita ja niiden palveluita; lähes kaikilla luonnonsuojelualueilla tehtiin pienimuotoisia kunnostustöitä. Luhdanjoella kunnostettiin lintutornia ja jatkettiin luhtaniityn hoitoa lammaslaidunnuksella. Nastolan alueella toteutettiin Leader-rahoitteinen retkeily- ja vapaa-ajan suunnittelu ja investointihanke, jossa rakennettiin mm. pitkospuureittejä, laitureita, kanoottivaja, opasteita, infotauluja ja Lapakistoon parkkipaikka. Lisäksi tehtiin lukuisia eliöstö- ja LUMO-alueselvityksiä ja aloitettiin kolmen uuden luonnonsuojelualueen perustamisen valmistelu.

 

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa, ha

198219952001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Lahti12256269353353362365365365380380380380380507513513915
Hollola7177177307517517511237128412841337
Nastola52526267672972972972

Luontotyyppikohteet Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa, ha

200520062007200820092010201120122013201420152016
Lahti17,517,522,622,623,523,523,523,523,623,623,635,8
Hollola14,115,116,516,516,519,219,219,225,4
Nastola9,19,19,19,19,112,212,212,2

Suojellun alueen osuus kunnan pinta-alasta, %

201120122013201420152016
Lahti2,612,613,433,473,471,79
Hollola1,441,442,362,452,451,84
Nastola0,210,840,850,850,85

 

Suojelualueiden lisäksi kunnissa on kuntien itse määrittämiä LUMO- eli luonnon monimuotoisuus -kohteita. Uudessa Lahdessa LUMO-kohteiden määrä nousi ja niiden pinta-ala on nyt noin 1500 hehtaaria. Monimuotoisuuskohteet ovat osin päällekkäisiä luonnonsuojelualueiden kanssa.

 

Asemakaavamääräyksillä suojeltujen arvokkaiden tonttien lkm Lahdessa

19832004200520062007200820092010201120122013201420152016
Tontteja60928950961964966967981100810111027102310271247

Suojeltavat rakennukset, lkm, Lahti

19792004200520062007200820092010201120122013201420152016
Rakennuksien lkm3566185899293109281288295302300350

Perinnemaisemat Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa, ha

1995200520062007200820092010201120122013201420152016
Lahti26,626,626,626,626,626,626,626,626,626,626,626,636,5
Hollola54,954,954,954,954,954,954,954,954,980,3
Nastola9,99,99,99,99,99,99,99,99,9

 

 Tulevaisuuden haasteita monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön suojelussa:

  • Vanhojen suojelualueiden kehittäminen ja kunnostaminen
  • Vanhan Nastolan luonnon monimuotoisuus -kohteiden kartoittaminen
  • Kintterön ja Sammalsillansuon suojelualueiden rauhoitusmääräysten virallistaminen
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.