www.lahti.fi

Vesistöjen veden laatu, virkistys ja luonnonarvot

Takaisin raportteihin

 

5. Vesistöjen veden laatu, virkistys ja luonnonarvot

Lahden ja Hollolan alueilla sijaitsevan Vesijärven lisäksi seudulla on useita pienempiä järviä, joiden merkitys korostuu ennen kaikkea virkistyskäytössä, koska ne sijaitsevat lähellä asutusta, monet aivan keskellä asutusta. Useiden järvien virkistyskäyttöarvo on kuitenkin ollut uhattuna viime vuosikymmeninä lisääntyneiden rehevyyshaittojen takia.

Järviin kerääntyy vaikutuksia kaikkialta ympäriltä: asutuksesta, elinkeinotoiminnasta, metsistä, viljelysmailta. Lahden seudun järviä hoidetaan yhdessä kuntien ja Vesijärvisäätiön toimilla. Hoidon lisäksi tarvitaan toimia valuma-alueilla, jotta maatalouden ja hulevesien aiheuttama ulkoinen kuormitus saadaan vähenemään.

Alueen vesienhoitotoimenpiteitä on jatkettu

Vuonna 2016 Lahden ympäristöpalvelut vastasi mm. Vesijärven ja Kymijärven hoitokalastuksesta ja hapetuksesta, näytteenotoista järvillä ja ojilla sekä 10 automaattisen vedenlaatuaseman ylläpidosta. Lisäksi jatkettiin hoitokalastusta useilla kohteilla ja hoitokalastussaalis oli vuoden aikana noin 108 tonnia. Kaupungin vesialueille Vesijärveen ja Joutjärveen myös istutettiin kaloja.

Alueen virtavesikunnostuksia toteutettiin mm. Jokitalkkarihankkeessa minkä lisäksi Sammalsillansuon vesiensuojelukosteikon rakentamista jatkettiin. Entisen Nastolan alueen järvien pinnankorkeuksien säätelymahdollisuuksia selvittävä hanke aloitettiin. Hulevesien hallintaa parannettiin hulevesityöryhmän toiminnan sekä Lahti Aqua Oy:n ja Teky:n välisellä yhteistyösopimuksella, minkä lisäksi seurattiin hulevesien laatua Vesijärven, Alasenjärven ja Kymijärven alueilla.

Vesijärven Lankiluodon syvänteeseen asennettiin vuonna 2015 ympärivuotisesti toimiva mittausasema, jonka koekäyttöä jatkettiin edelleen vuonna 2016. Asema koostuu pinnalla kelluvasta viitasta sekä veden alla liikkuvasta mittausanturista.

 

Järviveden klorofylli a, μg/l, elokuussa

199519961997200120022004200520062007200820092010201120122013201420152016
Vesijärvi, Enonselän Lankiluoto105,86,84,8252211131112764,51413168,71012
Hollola, Arkiomaanjärvi3,72,97,34,46,75,74,63,25,0
Nastola, Salajärvi8,1917317,41312111015149,58,18,9

 

Vuoden 2009 piikki johtuu runsaasta sinileväkukinnasta näyttenottohetkenä.

 

 

 

 

 

 

Järvien näkösyvyys, m

199519962001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Vesijärvi, Enonselkä2,81,92,02,92,32,21,82,11,80,92,22,31,81,81,722
Alasenjärvi4,62,53,33,33,03,13,02,52,53,03,53,22,03,0-4
Hollola, Arkiomaanjärvi2,02,02,02,42,01,82,0-2,5
Nastola, Salajärvi1,52,02,53,02,02,01,8-1

Vesijärven hoitokalastussaaliit, t

19872001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Tonnia kalaa5869420015918411154137216201206218159140113108

Kymijärven voimalaitosten lämpökuorma Vesijärveen, TJ

1995200520062007200820092010201120122013201420152016
Terajoulea722508206111396661001107112468171293877,4600519

 

Vuodesta 2006 eteenpäin näkösyvyydet ovat elokuulta, sitä aiemmat näkösyvyydet on laskettu vuoden keskiarvoina.

 

 

  

 

 

 

 

Vuonna 2016 järvistä kunnoltaan oli hyviä tai erinomaisia 11 %, laskettuna järvien pinta-alasta. Luvussa ei ole muutosta edellisiin vuosiin.

Vesijärven särki pääsi ensimmäistä kertaa Lahden Aterian lautaselle

Lahden Ateria oli mukana hankkeessa, jonka tavoitteena oli saada hyödynnettyä Vesijärvestä hoitokalastettua särkeä osaksi kaupungin tarjoamia aterioita. Aiemmin saalis on mennyt suurimmaksi osaksi hukkaan. Hanke pääsi pilotointivaiheeseen 20.9. jolloin Vesijärven särkeä tarjottiin ensimmäistä kertaa muutamassa Lahden Aterian toimipisteessä, hyvän asiakaspalautteen saattelemana. Lahden Aterian tavoitteena on saada särki osaksi pysyvää ruokatarjontaa tulevan elintarvikekilpailutuksen myötä.

 

Tulevaisuuden haasteet vesistöjen laatuun, virkistykseen ja luonnonarvoihin liittyen:

  • Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen Vesijärvellä
  • Kymijärven sedimentin ominaisuudet tutkitaan ja suunnitellaan uusi kunnostusmenetelmä sisäisen kuormituksen leikkaamiseen
  • Vesipuitedirektiivin tavoitetason saavuttaminen kaikissa järvissä
  • Lahden keskusta-alueen hulevesikuormituksen vähentäminen
  • Entisen Nastolan alueen järvien liiallisesta pinnankorkeuden vaihtelusta johtuvien haittojen vähentäminen
  • Sammalsillansuon vesiensuojelukosteikon viimeistely
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.