www.lahti.fi

Ympäristöasioiden hallinta

Takaisin raportteihin

 

Ympäristöasioiden hallinta

Lahdessa ja Hollolassa oli vielä vuonna 2016 voimassa aikaisemmin kolmen kunnan yhteinen ympäristöpolitiikka. Vuoden alusta lähtien Hollolassa ja Lahdessa on ollut omat ympäristötoimet aiemman kolmen kunnan yhteisen ympäristöyksikön sijaan. Vuoden kuluessa ja osittain organisaatiomuutosten johdosta siirryttiin ympäristöasioiden ohjauksessa vähitellen kohti laajempaa ympäristönäkemystä. Jatkossa koko ympäristöohjaus on tarkoitus kytkeä tiiviimmin osaksi strategiatyötä yhdessä yleiskaavoituksen kanssa.

Osana resurssiviisauden mallikuntatyötä sitouduttiin valmistelemaan pitkän aikavälin resurssiviisaussuunnitelma, joka Lahdessa päätettiin nimetä kaupungin uudeksi ympäristöohjelmaksi. Työn tavoitteina on vuoteen 2050 saavuttaa hiilidioksidineutraali, jätteetön kaupunkiyhteisö, jossa kulutus on globaalisti kestävällä tasolla. Valmistelun tavoitteeksi asetettiin, että uusi kunnianhimoinen ympäristöohjelma saatetaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Yhteistä ympäristöasioiden hallintaa on myös Green Office –työskentely, jossa Lahdesta on ollut mukana kymmenen toimistoyksikköä. Green office on Suomen WWF koordinoima toimistojen ympäristöohjelma, jossa pyritään vähentämään toimistojen energian, veden, paperin ja muiden materiaalien kulutusta sekä toteuttamaan työasionti- ja työmatkaliikkumista entistä kestävämmillä tavoilla. Osa toimistoista on ollut ohjelmassa mukana jo viiden vuoden ajan.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.