www.lahti.fi

Ympäristötiedon levittäminen ja asukkaiden mahdollisuus toimia

Takaisin raportteihin

 

6. Ympäristötiedon levittäminen ja asukkaiden mahdollisuus toimia

Lahden seudun asukkailla oli edelleen vuonna 2016 mahdollisuus kysyä ympäristöasioista ja saada ympäristöneuvoja tilaisuuksiin kertomaan jäteasioista tai energian säästöstä. Ympäristöneuvonnan asiakastilaisuuksia oli vuonna 2016 yhteensä 100 kpl. Lisäksi ympäristöneuvonnan Kaisla-auto oli paikalla monissa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa; näitä olivat esimerkiksi markkinat, talkootapahtumat ja aikuisryhmille toteutetut neuvontatilaisuudet. Asukkaita neuvottiin myös puhelimitse ja sähköpostitse. Lasten ja nuorten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä opettajille tarjottiin ympäristökasvatustyötä tukevaa koulutusta. Lapsia ja nuoria kohdattiin ohjatuilla tunneilla, koulujen ja varhaiskasvatuksen teemapäivillä sekä erilaisissa lasten ja perheiden tapahtumissa. Lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen merkeissä ympäristöneuvonta tavoitti 4 660 lasta ja nuorta, selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Tähän tulokseen pääsyä edesauttoi ympäristökasvattajan toimen vakinaistaminen alkuvuodesta. Ympäristöneuvonta viesti ajankohtaisista asioista aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Lahden ympäristöpalvelut tiedottaa ympäristön tilasta monipuolisesti julkaisujen, vedenlaadun julkisen seurantatiedon sekä erilaisten yhteistyössä järjestettävien tapahtumien kautta. Tällaisia jokavuotisia tapahtumia ovat esimerkiksi pyydystalkoot, järvikalapäivä sekä kalastuksen päivä.

Ympäristöviikolla juhlavuosi

Vuonna 2016 seudullinen Ympäristöviikko vietti 20. juhlavuotta. Viikon aikana ympäristöosaamista tuotiin monipuolisesti esiin useiden tahojen toimesta ja asukkaille oli tarjolla lukuisia ympäristöaiheisia tapahtumia. Asukkaita kannustettiin omaan henkilökohtaiseen ympäristötoimintaan haastekampanjalla, jonka tuloksena roskia kerättiin yli 100 tuntia ja moni vaihtoi viikoksi autoilun pyöräilyyn tai kävelyyn. Haitallisia vieraslajikasveja poistettiin luonnosta ja usea osallistuja kieltäytyi kokonaan muovipussien käytöstä. Linnunpönttöjä nikkaroitiin huikeat 79 kappaletta ja muutama siilinmökkikin syntyi osallistujien käsissä. Juhlaviikko huipentui Lahdessa yhteiseen piknik-tapahtumaan Pikku-Vesijärven puistossa.

Tuikkujahti-perinne jatkui

Valtakunnallinen Tuikkujahti 2016 - 2017 järjestettiin kolmatta kertaa Päijät-Hämeessä. Tuikkujahdissa peruskoululaiset oppivat jätteiden lajittelusta ja niiden hyödyntämisestä keräten käytettyjä tuikkukynttilänkuoria. PHJ:n toimialueella Tuikkujahtiin osallistui tällä kertaa 56 luokkaa ja 1100 oppilasta. Yhteensä tuikkukuoria kerättiin Päijät-Hämeessä 643 242 kappaletta. Kouluilta noudetut tuikkukuoret jatkoivat matkaansa uusiokäyttöön.

 

Ympäristöneuvonnan (aik.Patinan) asukastilaisuuksien määrä

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Tilaisuuksien määrä53615241577579678992114180178179102100

Ympäristöneuvonnan tavoittamien lasten määrä

20012004200520062007200820092010201120122013201420152016
Tavoitettuja lapsia2750185159723692728266120492536211939412652360231974660

Maankäytön asukastilaisuuksia

2000200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Tilaisuuksia49654952231118151034171015202124

Asukaskyselyiden tyytyväisyysprosentti, tekniset palvelut

19982001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Kysely asukkaille, vastanneiden tyytyväisyysprosentti72,370615241686767686866676569717169

Ympäristöneuvonnan lapsille suunnattuja tilaisuuksia

201420152016
Lapsille suunnattujen tilaisuuksien määrä136117158

 

Ympäristökasvatustyö mukana kouluissa

Ympäristökasvatustyötä toteutetaan kaikissa lahtelaisissa peruskouluissa ja lukioissa osana koulujen normaalia opetus- ja kasvatustehtävää. Ympäristökasvatus sisältyy koulujen opetussuunnitelmiin, lukiossa yhtenä aihekokonaisuutena on kestävä elämäntapa ja globaali vastuu. Jokaisella peruskoululla on oma koulukohtainen ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota koulutyön normaaleihin ympäristökäytänteisiin; kierrättämiseen, jätteiden lajitteluun; energian kulutukseen ja vastuulliseen kulutukseen. Sivistyspalvelujen hallinto toimii Green Office -periaatteen mukaisesti ja lisäksi yksiköille on luotu kestävän kehityksen huomioiva toimintamalli, jonka kehittymistä seurataan kaksi kertaa vuodessa toteutettavien ns. KEKE-kartoitusten avulla. Tässä koulu itsearvioi toimintaansa kestävän kehityksen ympäristönäkökulmasta.

 

Tulevaisuuden haasteita ympäristötiedon levittämisessä ja asukkaiden mahdollisuuksissa toimia:

  • Asukkaiden ja kaupungin henkilöstön ympäristöosaamisen ja -vastuun lisääminen
  • Uudet menetelmät osallistumiseen
  • Avoin data ja sen tarjoamat mahdollisuudet
  • Asukkaiden aktiivisuuden tukeminen

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.