Sote-palvelut hyvinvointiyhtymään

Takaisin julkaisuihin

Sote-palvelut hyvinvointiyhtymään

Vuosi 2017 Lahden kaupungille oli ensimmäinen vuosi, jolloin se ei enää itse järjestänyt eikä tuottanut sosiaali- ja terveyspalveluita. Vuoden alusta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään siirtyi kaupungilta lähes 3 000 työntekijää.

Organisaatiomuutos oli historiallinen. Lahti oli suurista kaupungeista ensimmäinen, joka luopui sote-toimintojen järjestämis- ja tuottamisvastuusta. Muutoksella ennakoitiin ja valmistauduttiin maakuntauudistukseen, minkä on määrä toteutua vuonna 2020.

Sote-palvelut hyvinvointiyhtymään

– Kunnan rooli muuttui sote-palvelun tuottajasta sote-palvelujen rahoittajaksi sekä yhteistyökumppaniksi ja eri yhdyspintojen koordinoijaksi. Kaupungin budjetista lähes 60 prosenttia menee palvelujen ostamiseen hyvinvointikuntayhtymältä eli meillä on iso rahoitus- ja seurantavastuu, hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen kertoo.

Vuosi 2017 oli valtaosin hyvinvointikuntayhtymän rakentamista ja uusien työtapojen luomista. Samalla asetettiin uudistukselle selkeät tavoitteet, kuten integraatio, kustannusten hillintä ja asiakaslähtöisyys. Parhaana mittarina onnistumisessa pidetään sitä, että kuntalaiset saavat joustavasti laadukkaita ja vaikuttavia palveluita – tavoitteena yhden luukun periaate.

Uusi vastuualue vahvistaa osallisuutta

Lahden kaupungin organisaatiouudistuksessa luovuttiin toimialoista. Sosiaali- ja terveystoimialan toiminta päättyi 31.5.2017. Samaan aikaan päättyi sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta ja osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto käynnistyi.

Lahti-Piste

Organisaatioon perustettiin konsernihallintoon kuuluva osallisuuden ja hyvinvoinnin vastuualue. Se vastaa maahanmuuttotyöstä, asumisen viranomaistehtävistä, järjestö- ja yhdistysyhteistyöstä sekä aluejohtokunnan työn järjestämisestä. Vastuualueen alaisuudessa toimivat Lahti-Piste ja talous- ja velkaneuvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu säännöllinen yhteistyö hyvinvointikuntayhtymän kanssa ja omistajaohjaus.

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistyön kaupunkitasoinen johtaminen ja koordinointi ovat vastuualueen keskeisiä tehtäviä. Osallisuutta lisätään kumppanuuksilla, yhteistyöllä ja verkostoilla eri toimijoiden kanssa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.