Työttömyys väheni joka mittarilla

Takaisin julkaisuihin

Työttömyys väheni joka mittarilla

Vuonna 2017 Lahdessa oli edellisvuoteen verrattuna lähes tuhat työtöntä vähemmän. Nuoria työttömiä oli sata vähemmän ja hankalasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien määrä väheni lähes kuudella sadalla henkilöllä. Kokonaistyöttömyysaste pieneni 1,6 prosenttiyksikköä.

– Taloustilanteen koheneminen vaikuttaa tietenkin myös Lahdessa. Mutta tähän ei kannata missään tapauksessa tuudittautua, esimerkiksi nuorten työttömyyden väheneminen on tuskallisen hidasta. Mutta tällä hetkellä oikeaan suuntaan ollaan menossa, työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka toteaa.

Ohjaamo Lahti

Talouden paraneminen on paras apu työttömyyden vähentämiseen, mutta TE-hallinto ja kaupunki verkostoineen voivat siihen myös jonkin verran vaikuttaa. Hankkeena alkanut, Lahden kaupungin hallinnoima Ohjaamo-toiminta vakinaistettiin Lahteen maaliskuun 2018 alusta, koska sillä saatiin aikaan hyviä tuloksia.

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen monialainen palvelupiste, joka pyrkii työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja kevyisiin palveluratkaisuihin. Siellä nuoret tapaavat ihmisiä muun muassa TE-toimistosta, hyvinvointikuntayhtymästä, yrityksistä ja oppilaitoksista. Ohjaamossa pyritään työllistämään nuori tai ohjaamaan oikean palvelun pariin.

Vauhdittamo perustettiin

Koska tulokset Ohjaamosta olivat kannustavia, Lahdessa aloitettiin lokakuussa 2017 myös aikuisten vastaava Lahden kaupungin ja TE-hallinnon yhteistyöpilotti, Vauhdittamo. Toimintaperiaate on samanlainen kuin Ohjaamossa, mutta kohderyhmä koostuu 30 vuotta täyttäneistä työnhakijoista.

–Ohjaamon ja Vauhdittamon toiminnat ovat merkkejä siitä, että työhallinnon, kaupungin, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö on tiivistynyt ja systematisoitunut, Kuikka sanoo.

Buustia bisnekseen

Lisäksi kaupunki on mukana monessa muussakin työllisyyshankkeessa, kuten erilaisissa työpajoissa ja maahanmuuttajien työllisyysprojekteissa. Kaikissa kaupungin työllisyystoimissa painotetaan toiminnan tosiasiallista vaikuttavuutta sekä moniammatillisia, työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeista lähteviä palvelumalleja.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.