www.lahti.fi

 

Hyvinvointiyhtymään siirtyy 2400 työntekijää

Soten irtaantuminen Lahden kaupungilta on henkilöstön osalta yksi kaupungin suurimmista muutoksista. Muutos tarjoaa mahdollisuuden keventää organisaatiota ja virtaviivaistamissuunnitelma valmistuu uudelle valtuustokaudelle.

Rakennemuutoksen ja vuoden 2017 aikana vielä toteutettavien toimenpiteiden jälkeen henkilöstömäärä olisi vuoden lopussa 3319. Vuoden 2016 arvioitu henkilöstömäärä on 6344.

Henkilöstön määrä ja menot 2015-2019

20152016201720182019
Henkilöstön määrä65106344382837723769
Henkilöstömenot194,7 M€199,7 M€120,2 M€119,7 M€119,8 M€


Henkilöstökulut 22 % menoista

Henkilöstökulut ovat 177,7 miljoonaa euroa vuonna 2017. Palkkakulujen osuus on noin 120 milj. euroa. Kilpailukykysopimuksen myötä kaupungin henkilöstömenot supistuvat lomarahojen leikkausten ja henkilösivukulujen pienentymisen myötä yhteensä 4,7 milj. euroa.

Lahti-Piste

Muutosten jälkeen kaupungilla on 168 esimiestä (vuonna 2016 yht. 343) ja 26 asiantuntijapäällikköä (2016 yht. 53). Työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään vuoden 2016 lopussa tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksia. Kaupunginhallituksen 8.11. asettamana tavoitteena on saada vuoden 2017 aikana henkilöstön sairauspoissaolot laskuun.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.