www.lahti.fi

Hyvinvointiyhtymä

Takaisin raportteihin

 

Hyvinvointiyhtymä järjestää sote-palvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy vuoden alussa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. Uusi maakunnallinen hyvinvointiyhtymä ennakoi valtakunnallisia uudistuksia ja siltä odotetaan palveluihin tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Lahden kaupunki ostaa yhtymältä sosiaali- ja terveyspalveluita noin 340 miljoonalla eurolla.

 

Ostettavat palvelut ovat sosiaali- ja perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja ensihoito. Yhtymän keskeisinä periaatteina ovat mm. peruspalvelujen vahvistaminen ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Paavolan terveysasema


Hyvinvointiyhtymän perustaminen purkaa kaupungin nykyisen organisaation. Muutos vaikuttaa ratkaisevasti kaupungin toimintaan. Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksessa vanhoina työntekijöinä yhtymän palvelukseen. Muutos koskee lähes 2400 työntekijää.

Asiantuntijayksikkö ohjaa ja koordinoi

Sosiaali- ja terveystoimialalta jää kaupunkiin asiantuntijayksikkö. Kaupungin hoidettaviksi jäävät myös maahanmuuttopalvelujen alueellinen integraatioyksikkö, osia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetustoiminnoista, talous ja velkaneuvonta sekä veteraaniavustukset.

Asiantuntijayksikön tehtävänä on yhtymään siirtyvien tehtävien koordinointi, seuranta sekä toiminnallinen ohjaus. Asiantuntijayksikkö koordinoi osaltaan kaupungille jäävää hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toteuttamista. 14-henkinen asiantuntijayksikkö muodostetaan nykyisen sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöstä. Sosiaali- ja terveyslautakunta jatkaa toimintaansa kesäkuun alkuun saakka.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.