www.lahti.fi

Kasvu ja kehittäminen

Takaisin raportteihin

 

Kaupungin kasvu ja kehittäminen

Lahden kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa, sillä kaupungin oman väestöennusteen mukaan väkiluku olisi 120 000 vuonna 2018 ja 125 000 vuonna 2030.

Ikäihmisten määrä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi

Lahden väestönkehitykselle on tyypillistä, että työikäisten osuus koko väestöstä pienenee ja vanhusväestön osuus kasvaa. Tästä johtuen väestöllinen huoltosuhde on Lahdessa hieman korkeampi kuin koko maassa keskimäärin ja tulee nousemaan entisestään lähitulevaisuudessa.

Ennusteen mukaan vuonna 2030 eläkeikäisiä olisi runsas neljännes väestöstä eli lähes 6 600 enemmän kuin tällä hetkellä. Työikäisten osuuden väestöstä odotetaan laskevan nykyisestä 51 prosentista 47 prosenttiin. Lasten määrän arvioidaan kasvavan 600:lla, mutta 15—24 vuotiaiden pienenevän parilla sadalla henkilöllä.

keskustaan rakennetaan

Yhden hengen talouksien ja kerrostalojen kaupunki

Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, ja määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Lahtelaisista lähes puolet asuu yhden hengen ja liki kolmannes kahden hengen taloudessa. Jokaista kaupunkilaista kohden asuintilaa oli 39 m², joka on enemmän kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin.

Vuonna 2015 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa.

 

Lahti on kerrostalovaltainen kaupunki. Vuosina 2011–15 Lahteen rakennettiin yhteensä lähes 3 900 asuntoa ja keskimääräinen asuntotuotanto oli 778 asuntoa vuodessa. Vuonna 2015 valmistuneesta 766 asunnosta kerrostaloasuntoja oli 75 prosenttia, pientaloasuntoja 17 prosenttia ja rivitaloasuntoja kahdeksan prosenttia.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.