www.lahti.fi

Palvelevat palvelualueet

Takaisin raportteihin

 

Palvelua kahdella palvelualueella

Kokonaismenot yhteensä 790,1 M€

Kaupunginhallituksen toimiala ja taseyksiköt* 139,1 M€139,1
Sivistystoimiala ja taseyksiköt* 237,7 M€237,7
Tekninen ja ympäristötoimiala 46,6 M46,6
Soteostot Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä 346,4 M€346,4
Rahoitusmenot 20,4 M€20,4

Palvelualueiden menot koostuvat palveluiden ostoista, henkilöstömenoista, avustuksista ja tarvikkeiden ostoista. Henkilöstömenot ovat 22 % kaikista toimintakuluista ja palveluiden ostot 57 %. Sotepalvelut ostetaan vuoden alusta lähtien Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymältä.

Soten irtautuminen kaupungin toiminnasta muuttaa kaupungin roolia ratkaisevasti. Seuraava merkittävä muutos on vuodelle 2019 suunniteltu maakuntauudistus. Jatkossa kaupungin toiminnassa korostuvat sivistys ja elinvoima ja vastuu kaupunkiympäristöstä ja alueen kehityksestä.

Konsernihallinnon budjetista suurin osuus menee tukityöllistämiseen. Lisäksi budjetista katetaan mm. vuoden 2017 kuntavaalit ja elivoimapalvelut, mm. elinkeinoyhtiöiden, korkeakoulutoiminnan ja Nastolan aluetoimikunnan määrärahavaraukset. *Konsernihallinnon taseyksiköt ovat tukipalveluja tuottavaa Tilakeskus.

ahtialan kirjasto

Sivistyksen palvelualue

Sivistyksen palvelualueen budjetista yli puolet menee perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Suunnitelmavuosina lisätään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden ja kirjastopalveluiden yhteistyötä sekä selvitetään tilojen yhteiskäyttöä.

Sivistyksen palvelualue on kaupungin suurin toimija. Työntekijöitä on yli 2900.

 

Tavoitteena on myös tukea yksityistä päivähoitoa niin, että siitä saadaan todellinen vaihtoehto kaupungin päivähoidolle. Vuonna 2017 avataan kaksi peruskorjauksessa ollutta museota. Alkuvuodesta tehdään vielä Lahden MM-kisoja edeltäviä toimenpiteitä, mm. parannetaan kisa-alueen infraa. *Palvelualueen taseyksiköt ovat Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri.


Kaupunkiympäristön palvelualue

Palvelualueen keskeisiä tavoitteita vuodelle 2017 ovat mm. isot aluehankkeet, kuten Eteläisen kehätien rakentamisen käynnistyminen, Radanvarren alueen kehittäminen, Hennalan alueen asemakaavoitus ja Sataman-Urheilukeskuksen alueen kehittämissuunnitelman laatiminen.

Palvelualueen vastuulla on myös Lahden seudun liikenteen (LSL) toteutus. Bussilippujen maksuja ei koroteta vuonna 2017.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.