www.lahti.fi

 

Yhteistyössä, avoimesti ja vastuullisesti

Porukalla parempi Lahti

Lahden visio:
Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina

 

1. lisäämällä työpaikkoja avoimella sektorilla
2. kasvattamalla asukaslukua 1 % vuodessa
3. saamalla kaupungin talous kestävälle pohjalle
4. kehittämällä yhdyskuntarakennetta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla
5. kehittämällä palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta
6. lisäämällä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
7. kehittämällä kaupunkia nuorten kaupunkina
8. vahvistamalla kaupungin neuvotteluasemaa valtakunnassa

Lahden kaupungin strategia toteuttaa Lahden ja Nastolan yhdistymissopimusta. Laajassa vuorovaikutuksessa laadittu strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.4.2016.Muutosohjelmat strategian toteuttajina

Strategia viedään käytäntöön muutosohjelmilla (A—E). Lupausten toteuttamista tukevat viisi muutosohjelmaa, jotka ovat organisaation poikkileikkaavia ja kaupunkitasoisia.

Muutosohjelmat A-E

A Osallisuus
Rohkaisemme omavastuuseen ja osallisuuteen

B Hyvinvointi
Toteutamme palvelut joustavasti ja vaikuttavasti

C Elinvoima ja ympäristö
Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja huolehdimme ympäristöstä

D Johtaminen
Teemme työtä vuorovaikutteisesti ja vastuullisesti

E Uudistuminen
Uudistamme rakenteita ja toimintatapoja rohkeasti

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.