www.lahti.fi

Toiminnan tulot

Takaisin raportteihin

 

Tulot, verot ja rahoitus 

Vuoden 2017 tulot koostuvat verotuloista, kaupungin toimintatuotoista, valtionosuuksista ja muista rahoitustuotoista, esimerkiksi lainoista. Toimintatulot ovat 177,5 milj. euroa, vähennystä edellisvuoteen on 24,3 prosenttia. Tuottojen pieneneminen johtuu myyntivoittotuottojen vähenemisestä ja perustoimeentulotuen siirrosta valtiolle.

Kokonaistulot yhteensä 829,9 M€

Verotulot 440,4 M€440,4
Valtionosuudet 187,1 M€187,1
Toimintatuotot 177,5 M€177,5
Rahoitustuotot 24,8 M€24,8


Valtuusto säilytti verotasot

Verotulot koostuvat tuloverosta eli kunnallisverosta, yhteisöverosta sekä kiinteistöverosta. Verotuloarvio on 440,4 milj. euroa. Valtuusto päätti säilyttää veroasteet vuoden 2016 tasolla, ilman korotuksia. Lahden kunnallisvero on 20,25.


Verotuloarvio on
440,4 M€

 

Kunnallisverokertymä vuodelle 2017 on arviolta 381,9 milj. euroa.
Yhteisöveron tuottoarvio on 21,5 milj. euroa ja kiinteistöverotuotto 37,0 M€. Valtuusto äänesti kiinteistöverosta ja päätti säilyttää verotason ennallaan.

Kaupunginvaltuusto

Valtionosuuksilla paikataan verotuloja

Valtionosuusarvio on 187,1 milj. euroa, missä vähennystä vuoteen 2016 on 4,9 milj. euroa. Suurin yksittäinen tekijä valtionosuuksien vähenemisessä on perustoimeentuloturvan maksatuksen siirto Kelalle vuoden 2017 alussa. Myös kilpailukykysopimus vähentää valtionosuuksia.

Lahti saa yhdistymisavustusta vuoteen 2018 saakka, 1,2 milj. euroa vuodessa. Yhdistymisavustuksella vahvistetaan Nastolan alueen ja koko uuden Lahden vetovoimaa, kaupungin elinkeinopolitiikkaa sekä työllisyyttä. 

 

Isot investoinnit vaativat lainanottoa

Kaupungin rahoitustarve muodostuu pääosin investointimenoista, lainan lyhennyksistä sekä kaupungin tytäryhtiöille myönnettävistä lainoista. Vuoden 2017 rahoitustarvetta katetaan ottamalla pitkäaikaista lainaa 59,0 milj. euroa.

Suunnitelmakauden 2017-2019 aikana pitkäaikaisia lainoja otetaan 313,0 milj. euroa ja lyhennetään 137,6 milj. euroa. Nettolainanotoksi jää tällöin 175,4 milj. euroa.

Muita rahoitustuloja ovat mm. tytäryhtiöiltä saadut osinkotulot. Osinkotuloksi on arvioitu noin 13,6 milj. euroa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.