Esipuhe

juhlapuun istutusJokainen paikkakunta etsii tapoja olla houkutteleva ja vetovoimainen. Luonto on yksi kunnan tai kaupungin vetovoimatekijä, mutta se on paljon myös enemmän – se vaikuttaa elämänlaatuumme ja terveyteemme, houkuttelee liikkumaan ja vähentää psyykkistä kuormitusta. Meidän on hyvä harjoittaa myös sisäistä markkinointia; kaikilla alueen asukkailla on lähiympäristössä erinomaiset mahdollisuudet oman elämänlaadun ja terveyden edistämiseen. Luontoreitistöjen opastusta on hyvä edelleen parantaa, jotta mahdollisimman moni löytäisi monipuoliset luontokohteemme.

Kaupungin- ja kunnanjohtajat, eri toimialojen henkilöstöt, yritykset, yhdistykset ja asukkaat ovat vastuussa, että luonnonvaramme säilyvät myös tuleville sukupolville. Vastuu asettaa myös rajoitteita ja yhteensovittamispaineita, kuten pohjavesien osalta olemme voineet havaita. Puhtaan pohjaveden arvo asukkaiden hyvinvointiin on kuitenkin kiistaton ja laajavaikutteinen. Ilmastonmuutos muuttaa veden- ja pohjavedenkiertoa ja voi aiheuttaa yllättäviäkin vaikutuksia. Moni itsestään selväksi koettu asia ei sitä välttämättä ole enää muutoksissa. On osattava myös ennakoida ja varautua.

EU:n ja Suomen ilmastotavoitteet kannustavat tai näkökannasta riippuen pakottavat meidät tarkastelemaan päästöjä. Rajoitteet kannattaa kääntää mahdollisuuksiksi. Kiertotalous luo erinomaisen alustan uusille innovaatioille ja sitä kautta luo työtä ja elinkeinoa, mutta ennen kaikkea kestävää ja jatkuvaa hyvinvointia tulevaisuuteen katsoen. Edelläkävijyys asettaa paineita ja kannusteita kehittämiseen. Kunnan pitää pystyä palvelemaan asukkaitaan myös suhteessa arvojen muutokseen, odotuksiin ja tulevaisuuteen.

Tämä on Lahden ja Hollolan yhteinen ympäristökatsaus, huolimatta yhteisen ympäristöorganisaation purkautumisesta 2015. Monia mittareita on seurattu seudullisesti pitkään ja pitkät aikasarjat tuovat näkökulmaa kehitykseen. Vuodesta 2017 voi hyvinä uutisina nostaa esiin yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nousun sekä osallistumisen ja asukastilaisuuksien määrän kasvun ja monipuolisten kanavien käytön osallistumisissa. Lisäksi huonon ilmanlaadun päivien määrä oli laskenut.


Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen


Lahdessa on kaupunginjohtaja vaihtumassa 2018. Lahti siirtyy pormestarimalliin seuraavien kuntavaalien jälkeen ja uusi kaupunginjohtaja siirtyy kansliapäälliköksi.

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.