Kunnat ja konserniyhtiöt tukevat ympäristövastuun kehittymistä koko alueella

Takaisin julkaisuihin

 

7. Kunnat ja konserniyhtiöt tukevat ympäristövastuun kehittymistä koko alueella

sohvaLahden Hankintapalveluissa oli poikkeuksellinen vuosi 2017, sillä Sosiaali- ja terveysala erkani Hyvinvointikuntayhtymään ja hankintojen henkilökunta siirtyi kahta lukuunottamatta mukana, mikä hankaloitti mm. seurantaa. Ympäristökriteerien käytännöt vaihtelevat toimialoittain ja hankintatyypeittäin.

Vuonna 2017 Lahden kierrätysasfaltin hankinta palkittiin Innovatiivinen hankinta -palkinnolla. Toisena hyvänä esimerkkinä on Lahden Tilapalvelut, joissa ympäristökriteeri on usein pisteytysperuste. Tuotehankintoihin liittyvää ympäristöohjausta annetaan tuoteryhmäkohtaisesti Hankintapalveluiden extranetin kautta.

Ympäristönäkökohdat huomioitu Lahden Hankintapalveluiden kilpailutuksissa

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti11578911112626243898,598,370,0-

 

Laskentatapaa muutettu vuonna 2016. Vuodelta 2017 ei saatu lukua.

Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa edistetty kestävää kehitystä

Ympäristöystävällisten vaihtoehtojen menekkiä on lisätty lisäämällä asiakkaille tarjottavien kasvisten määrää. Kasviksia on maistatettu päiväkodeissa makuaakkoset-diplomin suorittamisen myötä. Vastaavasti kouluissa kouluruokadiplomin myötä on perehdytty lautasmallin myötä tarjottavien kasvisten määrään kouluaterian osalta. Kasvisruoka on päivittäin tarjolla vaihtoehtona ja sen menekki lisääntyy suhteessa ruokailijamäärään. Kekriviikoilla järjestettiin 2017 kasvisten tunnistuskilpailuja ja maistiaisia.

Muutoksia ympäristöalan koulutuksissa ja tutkimuksessa

lysimetritOppilaitosten sisäänotot ja tutkintorakenteet ovat muuttuneet niin, että vain Lahden aloituspaikkoja ei voida enää erotella.

Vuoden 2017 alusta alkaen on toiminut aktiivisesti alueellinen ympäristöalan asiantuntijaryhmä, jossa ovat mukana HY, LUT, LAMK, Lahden kaupunki ja LADEC. Työryhmä edistää toiminnallaan Lahden kaupungin tavoitteita saada Lahteen kiertotalouden referenssikohteita ja Lahden kehittymistä kiertotalouskaupungiksi.

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknisen yliopiston yhdistyminen valmisteltiin ja päätettiin vuonna 2017 ja se astui voimaan 2018.

LUT teki uusia opetusavauksia Lahdessa: vuonna 2017 valmisteltiin neljä maisteriohjelmaa, joista yksi on kiertotalouden DI-ohjelma. Uusien maisteriohjelmien opinnot alkavat syksyllä 2018. LUT Lahden tutkimuksen painopistealoja ovat innovaatiotutkimus, yrittäjyystutkimus, suorituskyvyn johtamiseen liittyvä tutkimus sekä kestävyystutkimus. LUT on mukana myös vuonna 2017 käynnistyneessä CitiCAP-hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä, koota ja avata digitaalista tietoa liikkumisesta sekä kehittää uusia liikennepalveluja kaupunkilaisille.

Lahden ammattikorkeakoulu profiloituu mm. kiertotalouden ratkaisuihin. LAMK on myös mukana CitiCAP-hankkeessa.

Helsingin yliopiston tutkimuksen keskeiset tieteenalat Lahdessa ovat vesistö- ja maaperäekologia, kaupunkiekosysteemitutkimus, ympäristömikrobiologia, -biotekniikka, ekotoksikologia ja ympäristökemia. Kiertotalous on noussut ajankohtaiseksi teemaksi. Opetusta on ympäristötieteiden kandidaattiohjelmassa ja maisterivaiheen opetusta useissa maisteriohjelmissa, ensisijassa ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden ohjelmassa.

Koulutuskeskus Salpauksen ympäristönhoidon koulutuksessa keskitytään erilaisten rakennettujen ympäristöjen hoitoon, kunnostamiseen ja tilanselvittämiseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus suuntautua kunnostustöihin, jätehuoltoon, vesienhoitotöihin tai ympäristöviestintään ja neuvontaan. Salpauksen Asikkalan toimipaikalle on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti. Sertifikaatin uusimisauditointi hyväksyttiin vuonna 2017 seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Ympäristöalan koulutukseen liittyen on perustettu kestävän kehityksen työryhmä, joka päättää kestävän kehityksen toiminnasta sertifikaatin mukaisesti. Mittaristoon sisältyvät mm. sähkön ja veden kulutus sekä biojätemäärä. Asiat otetaan esille opetuksessa.

Salpaus-kuntayhtymän uudisrakennushanke (7900 m2) Vipusenkadulla sai Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta. Hankkeessa on otettu huomioon kohteen energiatehokkuus ja vihreät arvot. Kohdetta lämmitetään maalämpöjärjestelmällä ja loput energiantarpeesta katetaan aurinkopaneeleilla sekä huippukulutukset kaukolämmöllä. Rakenteellisesti suunnittelussa on käytetty energiatehokkuutta parantavia ja rakennusmääräysten minimivaatimuksia parempia eristävyyksiä. Rakennusten tekniikkaa ja teknisiä tiloja käytetään ympäristöystävällisen teknologian oppimisympäristönä Koulutuskeskus Salpauksen talotekniikan LVIA-opetuksessa.

Aktiivista LUMA-toimintaa

robokerhoLahden Yliopistokampuksella toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus toteutti kesällä 2017 Lahdessa ja Riihimäellä Tiedettä kesään -leirit alakouluikäisille. Yhteistyössä LAMKin kanssa järjestettiin Mobiilikoodausleiri 10 - 16-vuotiaille Lahdessa. Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli mukana järjestämässä mm. vesiensuojeluun keskittyvä Tiede2-lukiokurssia yhdessä Lahden lukio-opetuksen, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n sekä pietarilaisten lukioiden kanssa. Syksyllä 2017 LUMA-toiminta sai omat tilat, kun Niemen kampukselle valmistui laboratoriosta ja kerhotilasta koostuva Tiedeluokka SOLU, jonne kerho- ja leiritoimintaa keskitetään. Ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista tukeva StarT-hanke toteutettiin myös Päijät-Hämeessä. Oppimisyhteisöjen tekemiä StarT-projektitöitä esiteltiin ja parhaat niistä palkittiin huhtikuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen yhteisillä aluefestivaaleilla Lahden Sibeliustalossa. Lahden kaupunki palkittiin vuoden 2017 aktiivisimpana StarT-kuntana Suomessa. Lahdessa järjestetyillä Origamien matematiikkaa ja Tähtitiede matematiikan opetuksessa -koulutuksilla tuettiin opettajien oppimista.

Cleantech-sektori

Lahdessa on aktiivinen cleantech-klusteri. Cleantechiksi lasketaan vesihuolto ja jätevedenkäsittely, jätehuolto ja kierrätys, uusiutuva energia, energiatehokkuus, puhtaat prosessit, materiaalit ja tuotteet, konsultointi ja neuvontapalvelut sekä vihreä rakentaminen. Puhtaitten teknologioitten sektori työllisti 2015 noin 4900 henkeä (2015) ja liikevaihto oli noin 1,58 miljardia euroa. Lahdessa vuonna 2006 kehitetty innovaatio, Cleantech Venture Day eli sijoittajia ja cleantech-yrityksiä yhdistävä sijoitustapahtuma järjestettiin jälleen vuonna 2017. Tällä kertaa tapahtuma oli Lontoossa, yhteistyössä Cambridge Cleantechin kanssa. Sijoitustapahtuma oli menestys ja keräsi osallistujia ympäri maailmaa. Vuonna 2018 tapahtuma palaa Lahteen. 

Cleantech-yritysten liikevaihto, mrd€

2002201220132014201520162017
Lahti / Ladec0,3931,381,391,111,58

 

Aiempien Ympäristökatsauksien 2002-2006 luvut ympäristöklusterin liikevaihdosta ja työpaikoista eivät ole täysin vertailukelpoisia näiden lukujen kanssa, sillä yritysten luokitteluperuste on muuttunut. Cleantechiksi lasketaan Lahdessa vesihuolto ja jätevedenkäsittely, jätehuolto ja kierrätys, uusiutuva energia, energiatehokkuus, puhtaat prosessit, materiaalit ja tuotteet, konsultointi ja neuvontapalvelut sekä vihreä rakentaminen.

Cleantech-yritysten työllistämät ihmiset

2002201220132014201520162017
Lahti / Ladec15265153476144284866

 

Tulevaisuuden suunnitelmat ja haasteet:
• Strategisen hankintaohjelman käyttöönotto
• Yritysten ympäristövastuun ja ilmastotyön lisääminen
• Cleantech-alan yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen Lahdessa, näkyvät referenssikohteet sekä kansainvälistyminen
• Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö ilman yhteistä ympäristönsuojelun organisaatiota

 
 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.