Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö

Takaisin julkaisuihin

 

3. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö

sammalsillanojaLahden kaupunkiin valmisteltiin vuonna 2017 uutta Kintterön luonnonsuojelualuetta (72 ha). Virallistaminen tapahtui vuoden 2018 puolella. Luonnonsuojelualueita ja niiden palveluita parannettiin ja hoidettiin. Lähes kaikilla luonnonsuojelualueilla tehtiin kunnostustöitä. Lisäksi tehtiin lukuisia eliöstö- ja lumo-alueselvityksiä ja aloitettiin yhden uuden luonnonsuojelualueen perustamisen valmistelu.

Hollolassa on suojelualueita on yhteensä 1 610 hehtaaria. Luku ei sisällä harjujensuojeluohjelma-alueita ja Natura-alueita, jotka ovat osittain päällekkäisiä luonnonsuojelualueiden kanssa. Hollolan ympäristötoimista voi mainita vuonna 2017 Soisalmensuon luonnonsuojelualueen pitkospuiden kunnostamisen.  

 

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa, ha

1982199520012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti12256269353353362365365365380380380380380507513513873873
Hollola71771773075175175112371284128413371585
Nastola52526267672972972972

 

Luontotyyppikohteet Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa, ha

2005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti17,517,522,622,623,523,523,523,523,623,623,635,835,8
Hollola14,115,116,516,516,519,219,219,225,425,4
Nastola9,19,19,19,19,112,212,212,2

 

Suojellun alueen osuus kunnan pinta-alasta, %

2011201220132014201520162017
Lahti2,612,613,433,473,471,791,79
Hollola1,441,442,362,452,451,842,2
Nastola0,210,840,850,850,85

 

Suojelualueiden lisäksi kunnissa on kuntien itse määrittämiä LUMO- eli luonnon monimuotoisuus -kohteita. Uudessa Lahdessa LUMO-kohteiden määrä nousi ja niiden pinta-ala on nyt noin 1500 hehtaaria. Monimuotoisuuskohteet ovat osin päällekkäisiä luonnonsuojelualueiden kanssa.

 

Asemakaavamääräyksillä suojeltujen arvokkaiden tonttien lkm Lahdessa

198320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti609289509619649669679811008101110271023102712471269

 

Suojeltavat rakennukset, lkm, Lahti

197920042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti3566185899293109281288295302300350385

 

Perinnemaisemat Lahdessa, Hollolassa ja Nastolassa, ha

19952005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti26,626,626,626,626,626,626,626,626,626,626,626,636,536,5
Hollola54,954,954,954,954,954,954,954,954,980,3
Nastola9,99,99,99,99,99,99,99,99,9

 

rentukka

Tulevaisuuden suunnitelmat ja haasteet:
• Suojelualueiden opasteiden parantaminen. Geologisten kohteiden parempi merkitseminen.
• Geopark-statuksen hakeminen
• Sammalsillansuon suojelualueen rauhoitusmääräyksen virallistaminen

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.