Vesistöjen veden laatu, virkistys ja luonnonarvot

Takaisin julkaisuihin

 

5. Vesistöjen veden laatu, virkistys ja luonnonarvot

jokiLahden ympäristöpalvelut jatkoi vesistöjenhoitoa Vesijärvellä ja pienjärvillä osana yhdessä Vesijärvisäätiön kanssa laadittua Vesijärviohjelmaa. Ympäristöpalvelut vastasi mm. Vesijärven ja Kymijärven hoitokalastuksesta ja Vesijärven hapetuksesta, näytteenotoista järvillä ja ojilla sekä 10 automaattisen vedenlaatuaseman ylläpidosta.

Vesi- ja Kymijärven hoitokalastussaalis oli yhteensä 148 tonnia, josta jopa 65 tonnia saatiin toimitettua hyötykäyttöön. Lahnaa toimitettiin etenkin järvikalapihvien raaka-aineeksi ja särkeä säilykkeiden raaka-aineeksi.

Jokitalkkarihankkeessa kunnostettiin Seestaanjoen virtavesikohde ja kotiutettiin sinne taimenkanta. Sylvöjärven valuma-alueelle rakennettiin runsaan kahden hehtaarin kokoinen vesiensuojelukosteikko. Nastolan alueelle valmistui järvien pinnankorkeuksien säätelyyn liittyvä esiselvitys. Vuoden 2017 aikana laadittiin useita vesistöihin liittyviä tila-, kuormitus-, pohjaeläin- ja kalastoraportteja. Kaupungin vesialueille Vesijärveen istutettiin ankeriasta sekä taimenta ja Joutjärveen siikaa. Lahnat

Hulevesien hallinnan toteuttamista ohjaa kaupungin hulevesiohjelma, jonka soveltamista puolestaan koordinoi kaupungin hulevesityöryhmä. Hallitusohjelman vesien- ja merenhoidon kärkihankkeena olevan, Ympäristöministeriön rahoittaman hulevesihankkeen toimenpiteitä tehtiin Ranta-Kartanon ja Länsi-Hennalan alueilla. Lisäksi haettiin AIKO-rahoitus Lahden kaupungin koordinoimalle Hule Smart & Clean -hankkeelle, jossa kehitetään uusia huleveden laadullisen hallinnan menetelmiä yhteistyössä kaupunkien, yritysten ja yliopistojen kanssa. Hulevesien laatua seurataan jatkuvasti kahdella automaattiasemalla Vesijärven alueella. Kymijärven ympäristössä ja Länsi-Hennalassa otetaan seurantanäytteitä, yhteensä 55 kappaletta vuonna 2017.

 

Järviveden klorofylli a, μg/l, elokuussa

1995199619972001200220042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Vesijärvi, Enonselän Lankiluoto105,86,84,8252211131112764,51413168,7101212
Hollola, Arkiomaanjärvi3,72,97,34,46,75,74,63,25,04,9
Nastola, Salajärvi8,1917317,41312111015149,58,18,98,4

 

Vuoden 2009 piikki johtuu runsaasta sinileväkukinnasta näyttenottohetkenä.

 

 

 

 

 

 

Järvien näkösyvyys, m

1995199620012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Vesijärvi, Enonselkä2,81,92,02,92,32,21,82,11,80,92,22,31,81,81,7222,5
Alasenjärvi4,62,53,33,33,03,13,02,52,53,03,53,22,03,0-43
Hollola, Arkiomaanjärvi2,02,02,02,42,01,82,0-2,52,3
Nastola, Salajärvi1,52,02,53,02,02,01,8-11,6

 

Vesijärven hoitokalastussaaliit, t

198720012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Vesijärvi5869420015918411154137216201206218159140113108121

 

Kymijärven voimalaitosten lämpökuorma Vesijärveen, TJ

19952005200620072008200920102011201220132014201520162017
Vesijärvi722508206111396661001107112468171293877,4600519278

 

Järvistä kunnoltaan hyviä tai erinomaisia, %

2014201520162017
Lahti11111111

 

 

Tulevaisuuden suunnitelmat ja haasteet:
• Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen Vesijärvellä
• Kymijärvelle suunnitellaan uusi kunnostusmenetelmä sisäisen kuormituksen leikkaamiseen
• Vesipuitedirektiivin tavoitetason saavuttaminen kaikissa järvissä
• Lahden keskusta-alueen hulevesikuormituksen vähentäminen
• Entisen Nastolan alueen järvien liiallisesta pinnankorkeuden vaihtelusta johtuvien haittojen vähentäminen

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.