Ympäristöpolitiikka ohjaa

Takaisin julkaisuihin

 

Ympäristöpolitiikka ohjaa

Hollola_koulu

Strategia on kaupungin ja kunnan keskeinen johtamisen väline. Lahdessa strategia linjaa kaupungin kehitystä ympäristökaupunkina edelleen kantamaan vastuuta hyvästä ympäristöstä sekä ympäristövastuullisuuden vahvistamisesta.

Hollolan kuntastrategiassa keskeiseksi arvoksi on nostettu vastuullisuus.


Kuntien, LAMKin ja Päijät-Hämeen liiton yhteistyössä valmistelema ja palkittu Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartta vuoteen 2030 perustuu alueen jo olemassa oleviin vahvuuksiin ja ohjaa kuntien toimia.

Lahti on ollut yksi Suomen resurssiviisauden mallikunnista ja liittyi vuonna 2017 myös kiertotalouden edelläkävijäkuntiin. Lahdessa on valmisteltu uutta ympäristöohjelmaa, joka on samalla resurssiviisauden tiekartta vuoteen 2050. Se tähtää pitkällä aikavälillä päästöttömyyteen, jätteettömyyteen sekä kestävään kulutuksen tasoon. Välitavoitevuodet, joille ohjelmassa asetetaan tavoitteita, ovat 2022 ja 2030. 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.