Ympäristötilinpäätös 2017

Takaisin julkaisuihin

 

8. Ympäristötilinpäätös 2017

Lahden kaupungin tilinpäätöksessä 2017 on kerätty kaupungin ja kaupunkikonsernin alueen ympäristötunnuslukuja. Tähän ympäristötilinpäätökseen on tiedot kerätty kaupungin kaikilta palvelualueilta ja toiminnallisilta taseyksiköiltä. Konsernilaskelmassa mukana ovat mm. Lahti Aqua Oy, Lahti Energia -konserni, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Lahden Talot Oy. Koko kaupunkikonsernin ympäristökulut olivat 39,2 milj. euroa ja ympäristötuotot 32,7milj. euroa.

Ympäristömenoiksi on määritelty kustannukset, joiden ensisijainen tarkoitus on ympäristönsuojelun edistäminen, ennaltaehkäisy, ympäristöhaittojen vähentäminen ja korjaaminen tai luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen. Lahden tilinpäätösasiakirja sisältää ao.lukujen lisäksi myös selostukset eri yksiköiden ympäristötoimista ja -investoinneista.

Kaupunkiorganisaation ympäristönsuojelun toimintakuluista merkittävimmät olivat ympäristönsuojelun erilaisten viranomaistehtävien hoitaminen sekä eri toiminnoista kertyneet ympäristönsuojelun edistämiskulut. Merkittävimmät tuotot kertyivät erilaisista hanketuloista sekä viranomaistehtävien lupa- yms. tuloista.

Ympäristöinvestoinnit

Ympäristöinvestointeja Lahti-konsernissa tehtiin vuonna 2017 yhteensä 14,3 milj. euroa. Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteenveto vuoden 2017 tilinpäätöksen ympäristötunnusluvut tuhannen euron tarkkuudella.

YTP

Ympäristöinvestoinnit 2004-2017, Lahti-konserni

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Lahti-konserni17898000103540007232000936300012312000624560042493400830567005928000252700024497000102332001230000014299300

  

Vuoden 2010 ja 2011 investoinneissa näkyy Kymijärvi 2 -voimala. Vuoden 2014 investoinneissa näkyy Labion biokaasuvoimala.

 

 

 

hulevesi

Lisätietoja

Konsernipalvelut
Askonkatu 2, 15100 Lahti

Ympäristöjohtaja Saara Vauramo, saara.vauramo (at) lahti.fi

Toimittanut Eira Rosberg, eira.rosberg-airaksinen (at) lahti.fi, 044 416 3499Kannen kuva: Kintterönlampi, kuvaaja Markus Hänninen, Kulttuurikuva ry. Muut kuvat Lahden kaupungin kuvapankki, konserniyhtiöt sekä kirjoittajat.

Lahden seudun ympäristökatsaus 2017 ISSN-L 1798-310X ISSN 1798-310X Sarja 14/2017

www.lahti.fi

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.