Hulevesien hallintaa tehostettiin

Takaisin julkaisuihin

Hulevesien hallintaa tehostettiin

Kaupunki toteutti vuonna 2018 kahta hanketta, joiden myötä ydinkeskusta-alueen hule- eli sade-, sulamis- ja kuivatusvesien kuormitus Vesijärven Enonselälle vähenee merkittävästi. Nykyisellään Lahden keskustan hulevesiä johdetaan järveen noin miljoona kuutiota vuodessa. Hulevedet ovat merkittävä lähivesistöjen kuormittaja, ja Lahti on ottanut hulevesien hallinnan tehostamisen ja vesistökuormituksen vähentämisen strategiseksi tavoitteekseen.

hulevesien grafiikka

Hankkeista vauhtia hulevesiasioiden kehittämiseen

Ympäristöministeriön osarahoittamassa hallitusohjelman Vesien- ja merenhoidon kärkihankkeessa Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla on loppuvuodesta 2018 rakennettu Pikku-Vesijärven lähelle hulevesipumppaamo, jolla on tulevaisuudessa mahdollista siirtää osa keskusta-alueen hulevesistä Länsi-Hennalaan.

Siirrettäviä hulevesiä voidaan puhdistaa Länsi-Hennalaan kesällä 2018 rakennetussa käsittelyjärjestelmässä, jossa hyödynnetään mm. biosuodatusta. Vastaavien järjestelmien rakentaminen tiiviiseen keskustan kaupunkiympäristöön ei olisi tilarajoitteiden vuoksi mahdollista. Ennen Hennalan järjestelmän käyttöönottoa sinne istutetun kasvillisuuden annetaan ensin kehittyä noin vuoden ajan. Kasvillisuus ehkäisee eroosiota, parantaa veden kulkeutumista suodatusrakenteiden läpi sekä tehostaa järjestelmän tehokkuutta sitomalla maaperästä mm. ravinteita. Alustavan aikataulun mukaan järjestelmän läpi aletaan johtaa hulevesiä kesällä 2019. Hennalan hulevesijärjestelmä on rakennettu osana Lahden kaupungin koordinoimaa Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut –hanketta, jossa on mukana myös lukuisia muita kuntia, yrityksiä sekä yliopistoja.

hulevesiallas työmaa

Hulevesien hallinta tulevaisuudessa

Muuttuva ilmasto, kaupungistuminen sekä kaupunkirakenteiden tiivistyminen tekevät hulevesien hallinnasta ajankohtaisen aiheen erityisesti tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa. Nyt tehtävillä käytännön toimilla pyritään Lahdessa turvaamaan lähivesistöjen tila ja luomaan viihtyisää ja monitoiminnallista kaupunkiympäristöä myös tulevaisuuden tarpeisiin.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.