Rakokiven monitoimitalo tehdään yhdessä

Takaisin julkaisuihin

Rakokiven monitoimitaloa tehdään yhdessä

Vuonna 2018 Rakokiven monitoimitalon tarjouspyyntösuunnitelmat valmistuivat. Vuoden aikana monitoimitalon tulevat käyttäjät ovat suunnitelleet tiloja ja talon toimintaa yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Vuonna 2018 monitoimitaloa ja sen toimintoja ja toiminnallisuutta on ideoitu muun muassa päiväkodin ja koulun liikkumiskyselyssä sekä piha- ja sisustussuunnittelussa. Kuntalaiset ovat osallistuneet Rakokiven monitoimitalon toiminnan suunnitteluun asukasilloissa. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan monitoimisuutta, joustavuutta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä.

Havainnekuva: Arkkitehdit von Boehm - Renell OyRakokiven monitoimitalo

Vuonna 2018 Rakokiven koulu, opisto-, päiväkoti ja kirjastorakennukset purettiin. Rakokiven monitoimitalon suunnittelu valmistui pääosin vuoden 2018 aikana, urakkatarjouspyynnöt lähetettiin 2019 alussa. 

Korkeat tilojen joustavuus- ja sisäilmatavoitteet

Monitoimitaloprojektin yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden Tilakeskus, Betoniteollisuus ry ja Talonrakennusteollisuus. Siinä kehitetään betonirakentamisen laatua, hankkeen organisointia ja tiedonhallintaa. Tavoitteena on tehdä rakentamisprosessista mahdollisimman läpinäkyvä.

Rakokiveen.fi -sivustolla voi seurata hankkeen etenemistä

Rakokiveen.fi -verkkosivustolla julkaistaan kerran kuukaudessa ilmestyvä videoblogi, jossa alan ammattilaiset ja käyttäjäryhmän edustajat kertovat projektin etenemisestä omasta näkökulmastaan. Sivuston sisältö ja tekniset ratkaisut toteutettiin vuonna 2018 ja sivusto julkaistiin tammikuussa 2019.

Rakokiven monitoimitalon suunnittelu on alkanut vuonna 2014, rakentaminen alkaa vuonna 2019 ja saadaan päätökseen vuonna 2020. Talon käyttöönotto on vuoden 2021 alussa. Monitoimitaloon sijoittuvat päiväkoti, esiopetus, vuosiluokkien 1–6 perusopetus, erityisen tuen pienryhmät ja koululaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi monitoimitalossa ovat Nastolan kirjasto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.