Suomen suurin tiehanke

Takaisin julkaisuihin

Suomen suurin tiehanke eteni onnistuneesti

Suomen tällä hetkellä suurin tiehanke – Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke edistyi suunnitellusti vuoden 2018 aikana. Rakentaminen käynnistyi alkukesästä sekä Hollolan että Lahden päässä ja sisääntuloväylän parantaminen jatkui läpi vuoden.

Tärkeitä etappeja olivat Uudenmaankadun valmistuminen nelikaistaiseksi, monen sillan valmistuminen, tunnelilouhintojen eteneminen suunnitellusti ja onnistuneesti, sekä erittäin mittavat paalutukset Hollolan päässä.

– Erityisesti mieltä lämmitti Ajokadun ja Launeen kohdan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien valmistuminen ennen joulua, kertoo projektijohtaja Janne Wikström Väylästä.
– Olemme myös pyrkineet kertomaan töiden etenemisestä erittäin aktiivisesti, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monta tienkulkijaa ja lähiasukasta.

Launeen koulu on pitkälti työmaan ympäröimä, joten projektissa on kiinnitetty erityistä huomiota kouluun kulkemiseen ja etenkin kävelyn ja pyöräilyn väyliin. Kouluun kulkua helpottamaan rakennettiin työnaikainen alikulkutunneli rakennettavan kehätien ali. Launeen koulun lukuvuosi saatiin liikennejärjestelyiltään hyvin käyntiin.

työmaa vt12

Lahden päässä teknisesti vaativimmat kohteet

Allianssimallilla toteutettavan uuden kehätien Lahden pää on teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin hankeosa, johon sisältyy muun muassa kolme eritasoliittymää, Liipolan ja Patomäen maantietunnelit ja useita siltakohteita. Tämän osuuden rakentamista edelsi kehitysvaihe, ja itse rakentaminen käynnistyi Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n muodostaman VALTARI-allianssin toimesta kunnolla kesäkuussa 2018. Allianssimallilla tehtävää tietä rakennetaan Metsä-Hennalan kohdalta itään valtatielle 4 Kujalan eritasoliittymään.

Porvoonjoen uoma siirtyi syksyllä

Elokuussa käynnistyi erikoisempi toimenpide, kun Porvoonjoen uomaa ryhdyttiin siirtämään tulevan Nikulan eritasoliittymän kohdalla. Marraskuun alussa joki oli siirretty niin, että se kulkee tulevan Ali-Juhakkalan sillan alitse. Ali-Juhakkalan sillan paalutukset käynnistyivät lokakuussa.

Syyskuussa paalutukset käynnistyivät Patomäen tunnelin kohdalla. Patomäen tunnelista tulee valmistuessaan 400 metriä pitkä ja se sijaitsee tulevalla kehätiellä Nikulan ja Launeen välillä. Patomäen tunneli on betonitunneli, joka rakennetaan vähentämään kehätieliikenteestä syntyvää melua. Tunnelin päissä melusuojasta jatketaan mm. meluvalleilla.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.