www.lahti.fi

Elinvoima ja työllisyys

Takaisin raportteihin

Lahti on Euroopan ympäristökaupunkien kärkeä

Lahden kehittämisen tahtotila on kaupungin houkuttelevuuden ja elinvoimaisuuden kasvu sekä työllisyyden paraneminen.

Vuoden 2018 alkupuolella toteutetaan maakunnallinen selvitys elinkeinotoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta Lahden seudulla. Uudessa mallissa tarkastellaan elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin kokonaisuutta.

Kujala kierrättää

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) vahvempi rooli Lahdessa tuo merkittäviä mahdollisuuksia koko maakunnan kehitykselle. LUT tuo opetusta ja tutkimusta Niemen kampusaluelle ja lisää opiskelijoiden (DI ja KTM) aloituspaikkoja Lahdessa vuositasolla noin 120.

Vuoden 2018 aikana käynnistetään CitiCAP-hankkeen toteutus. Kaupunki sai vuonna 2017 4,7 miljoonan euron EU-hankerahoituksen uusien liikennepalveluiden ja liikkumisten kannusteiden toteutustyöhön. Hankkeen tavoitteena on tarjota vaihtoehtoja oman auton käyttöön. CitiCAP-hankkeen saama rahoitus on kertaprojektina suurin alueelle koskaan tullut EU-hanke.

Lahti kilpailee vuoden 2020 Euroopan viheä pääkaupunki -arvonimestä. Vaikuttamistyö tehdään kevätkauden aikana ja valinta ratkaistaan Nijmegenissä Alankomaissa  kesäkuussa 2018.

Aleksanterinkadun pyöräväylä

Työttömyys vähenee hitaasti

Vuonna 2018 talouskasvun ennustetaan edelleen jatkuvan. Hidaskin kasvu parantaa työllisyyttä. Lahden työttömyystilanne on ollut vaikea 1990-luvun alusta alkaen ja työttömien osuus on pysynyt koko ajan muuta maata suurempana. Lahden työttömyysaste oli vuoden 2017 lopussa 15,9 %. Työttömiä työhakijoita oli vuoden lopussa jopa 937 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Kohentuva taloustilanne sekä työttömien eläköityminen vähentää työttömyysastetta myös jatkossa. Työvoiman kysyntä näkyy varsinkin pitkäaikaistyöttömien työllistymisenä lähes kaikissa ikäluokissa. Vuosien 2016 ja 2017 aikana Lahden työttömyysaste on saatu selvään laskuun ja työttömien kokonaismäärä on laskenut kahdessa vuodessa lähes 1700 henkilöllä. Arvioiden mukaan työttömyysaste voi laskea Lahdessa pidemmällä aikavälillä 12 prosentin tuntumaan.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.