www.lahti.fi

Lahdella töissä 3600 osaajaa

Kaupungin toiminta on uudistunut viime vuosina rakenteellisesti. Lahden ja Nastolan kunnat yhdistyivät vuoden 2016 alussa ja sote-palvelut siirtyivät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Kaupungin henkilöstömäärää vähensi myös ateria-, siivous- sekä tietotekniikkapalveluiden ulkoistaminen. Vuoden 2017 lopussa henkilöstömäärä oli noin 3 600, kun vuotta aiemmin luku oli noin 6300. Henkilöstöstä 88 prosenttia työskentelee sivistyksen palvelualueella. Henkilöstökulut vuonna 2018 ovat 157 M€.

Lahti siirtyi vuonna 2017 yhden kaupungin toimintamalliin uudistamalla koko organisaationsa. Organisaatiouudistuksessa luovuttiin toimialarakenteesta ja tilalle muodostettiin kevyempi ja suoraviivaisempi organisaatio. Muutoksen tavoitteena on yhden kaupungin malli, jossa korostetaan koko kaupungin ja osin myös koko konsernin näkökulmaa. Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä vuorovaikutteiseksi, osallisuutta tukevaksi ja asiakaslähtöiseksi.

Asukasilta ja asiantuntijatyö

Toiminnan ja talouden tasapaino 2018—2022 -ohjelma koskee kaupungin eri toimintoja ja koko henkilöstöä. Rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset vähentävät henkilöstötarvetta useissa toiminnoissa. Vähennykset toteutetaan sisäisin järjestelyin ilman irtisanomisia. Tasapainotushankkeiden arvioidaan vähentävän henkilöstökuluja 5 miljoonalla vuoden 2022 loppuun mennessä, mikä vastaa 121 työntekijän vähentymistä. Vähennyksestä 7 kohdistuu vuodelle 2018, 44 vuodelle 2019 ja 34 vuodelle 2020.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.