www.lahti.fi

Lahti-konserni

Takaisin raportteihin

Lahti-konserni on 60 toimijan yhteisö

Lahti-konserniin kuuluu noin 60 yritystä, yhteisöä, kuntayhtymää ja säätiötä. Lahden kaupungin omistajaohjauksen tavoitteena on huolehtia konsernin omaisuudesta ja pääoman tehokkaasta käytöstä. Lähtökohtana on resurssien suuntaaminen kaupunkilaisia parhaiten palvelevalla tavalla.

Viime vuosina Lahden kaupunki on perustanut joukon uusia yhtiöitä, osan liiketoiminnat on myyty ja osa yrityksistä on lopetettu. Vuoden 2018 aikana haetaan tarkoituksenmukaisen konsernirakenteen suuntaviivoja ja suunnitellaan toimenpiteet, joilla konsernirakenteesta saadaan toimivampi.

Lahti Energia voimalaitos

Merkittävimmät investointisuunnitelmat 2018—2020

• Lahti Energia Oy Kymijärvi III-voimalaitos (KYVO III) kokonaisinvestointi 165 milj. Kymijärvi III korvaa Kymijärvi I -hiilivoimalan vuonna 2020.
• Lahti Aqua -konserni investoi 27,2 milj. uuteen vesijohtoverkostoon ja verkostojen saneeraukseen.
• Lahden Talojen investoinnit ovat vuonna 2018 lähes 28 milj. Vuokratalojen uustuotantoon yhtiö on budjetoinut 15,5 milj. ja perusparannuksiin ja korjaustöihin noin 12 milj.

Korkeakoulukaupunki vahvistuu

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT laajentaa toimintojaan merkittävästi Lahdessa. Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) siirtyy LUT-konsernin tytäryhtiöksi, mutta toimii jatkossakin itsenäisenä ammattikorkeakouluna.

Kaupunki rahoittaa LUTin Lahden toimintoja 800 000 euroa vuodessa. Muutosten myötä LUTin nimi muutetaan Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi 1.8.2018.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.