Sopimuksella kuria menoihin

Vuoden toimintakulut ovat noin 780 miljoonaa euroa. Kaupungin menot koostuvat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoista, henkilöstökuluista ja palveluihin menevistä kuluista. Toimintakuluissa on 0,8 prosenttia lisäystä viime vuoteen verrattuna.

Menot 2018 yhteensä 778,3 M€

Sarake 1
Palvelujen ostot464 M€
Henkilöstökulut157 M€
Muut toimintakulut72 M€
Avustukset50 M€
Rahoitusmenot18 M€
Aineet, tarvikkeet ja tavarat20 M€

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot hyvinvointikuntayhtymältä ovat merkittävä osa kaupungin vuosikuluista, yhteensä 350 miljoonaa euroa. Talousarvion pohjana on hyvinvointiyhtymän johdon kanssa sovittu realistisena pidetty menotaso.

Lahden kaupunki omistaa hyvinvointiyhtymästä 52,34 %. Kaupunki vaikuttaa yhtymän toimintaan ja kustannuksiin sekä edesauttaa sote-palvelujen kysynnän vähenemistä lahtelaisten hyvinvointia tukevin toimin.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.