www.lahti.fi

Tasapainoon 2022

Takaisin raportteihin

Tasapainoon 2022

Taloussuunnitelma sisältää kymmenen tasapainottavaa hanketta. Hankkeilla tavoitellaan 20–30 miljoonan euron säästöjä vuosien 2018–2022 aikana. Rakenteelliset uudistukset koskevat muun muassa kaupungin tiloja, Lahti-konsernin toimintatapoja ja palveluajattelua.

Toiminnan ja talouden tasapaino 2018–2022 -hankkeilla vahvistetaan kaupungin kasvun edellytyksiä ja panostetaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laatuun ja monipuolisuuteen. Hankkeet vaihtelevat laajuudeltaan ja talousvaikutuksiltaan. Valtuusto hyväksyi hankkeet osana taloussuunnitelmaa.

Kaupunginvaltuusto

Tasapainohankkeet 1-10

 1. Soten ohjaus ja talous
Vaikutetaan hyvinvointiyhtymän toimintaan ja kustannuksiin sekä edesautetaan yhtymän palveluiden kysynnän vähenemistä. Tahtotilana pienentää yhtymän laskutuksen kasvua.

2. Uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen
Luodaan uusi 2020-luvun palvelumalli, jolla turvataan palveluiden saatavuus kaupungin eri osissa. Kootaan alueellisia palveluita yhden katon alle, monitoimitalojen tapaan. Tahtotilana toimipisteiden ja palveluyksiköiden määrän vähentäminen.

3. Konsernin tukipalveluiden ja samankaltaisten toimintojen kokoaminen
Kootaan konsernitasolla asiakaspalvelu ja tukipalvelut (mm. talous- ja henkilöstöhallinto). Asiakaspalvelu kootaan Lahti-Pisteeseen ja muihin yhteispalvelupisteisiin.

4. Konsernin infrahankkeiden yhteinen suunnittelu ja rakennuttaminen
Tavoitteena siirtää infrahankkeiden ohjaus ja johto kaupungille myös tytäryhtiöiden osalta. Uusi toimintatapa valmistellaan vuoden 2018 aikana.

5. Varhaiskasvatuksen palvelu- ja kustannusrakenteen uudistaminen
Tavoitteena on keventää kaupungin oman varhaiskasvatuksen kustannusrakennetta. Turvataan laajempi tarjonta tarjoamalla yksityiselle palvelutuotannolle toimivat olosuhteet. Tavoitteena on myös välttää lähivuosien päiväkoti-investointeja.

 6. Kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan kokoaminen
Tavoitteena on uudistaa kulttuurilaitosten toimintatavat ja koota toimintoja yhteen, mm. markkinoinnin osalta. Tuotantoa voidaan osittain tai kokonaan siirtää kaupungin yhtiöihin.

7. Kaupunkikonsernin tilankäyttö
Tavoitteena vähentää tilantarvetta tiivistämällä palveluverkkoa ja keskittämällä tilankäyttöä. Yhteispalvelu, hajautettujen erillispalveluiden karsinta ja tilojen yhteiskäyttö vähentävät tilantarvetta. Käytöstä poistuvat kiinteistöt myydään tai puretaan.

8. Tukipalveluiden hankkiminen markkinaehtoisesti
Tavoitteena kaupungin tukipalveluiden kustannusten vähentäminen. Kaupungin yhtiöiden tuottamissa palveluissa siirrytään markkinaehtoiseen palveluiden ostamiseen. Koskee erityisesti ateria-, perustietotekniikka- ja laitoshuoltopalveluita.

9. Uudet liikennepalveluratkaisut
Vuoden 2018 aikana määritellään joukkoliikenteen palvelutaso ja suunnitellaan uudet runkolinjastot. Lisäksi tehdään suunnitelma kevyen kaluston hyödyntämisestä. Matkustajamäärien kasvu ja kustannustehokkuus pienentää kaupungin vuotuista subventiota.

10. Virtaviivaistaminen, toiminnan tehostaminen
Kaupungin toimintamallien vahvistaminen ja kehittäminen yhden kaupungin mallin mukaisesti. Hanke sisältää muun muassa tietotyöympäristön uudistamisen.

 
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.