www.lahti.fi

Tulot ja verot

Takaisin raportteihin

Veronkorotus ja tavoite verotason laskusta

Vuoden 2018 tulot koostuvat toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja rahoitustuotoista. Tulot ovat kaikkiaan noin 820 miljoonaa euroa.  

Tulot 2018 yhteensä 823,2 M€

Sarake 1
Verotulot 463,7 M€463,7
Valtionosuudet 189 M€189
Toimintatuotot 142 M€142
Rahoitustuotot28,5

Kaupunginvaltuusto nosti vuoden 2018 tuloveroa puoli prosenttiyksikköä 20,75 prosenttiin. Lisäksi valtuusto nosti maltillisesti kiinteistöveroja. Verotulot kasvavat korotusten myötä 15 M€. Kokonaissaldo veroista on noin 460 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 verot

Tulovero 20,75 % (2017 20,25 %)
Kiinteistöveroprosentit (suluissa 2017)
- Yleinen kiinteistövero 1,35 (1,15)
- Vakituinen asuinrakennus 0,60 (0,55)
- Muu kuin vakituisen asumisen kiinteistö 1,35 (1,15)
- Rakentamaton rakennuspaikka 4,00 (3,00)
- Yleishyödyllinen yhteisö 0,60 (0,55)
- Voimalaitos 3,10 (2,85)

 

Veronkorotusten taustalla on valtuustosopimuksen taloustavoitteet. Korotusten lisäksi edellytetään kustannusrakenteiden keventämistä. Sopimuksen yhtenä tavoitteena on tasapainoinen talous vuoteen 2022 mennessä. Kun talous saadaan tasapainoon, ei investointeihin tarvitse ottaa lainarahaa.

Uusiin monitoimitaloihin investoidaan

Valtuusto tavoittelee myös verotason laskua kuluvan valtuustokauden aikana. Edellytykset verotason laskulle luodaan elinkeinopolitiikalla ja taloudenhoidolla. Talouskurilla varmistetaan, ettei kaupungin monipuolisista ja laadukkaista palveluista tarvitse leikata.

Lahti Energia tulouttaa 13,5 M€

Vuonna 2018 valtionosuuksien arvioidaan olevan 189 miljoonaa euroa. Vähennystä on edellisvuoteen 0,2 milj. euroa. Talousarviovuosi 2018 on viimeinen vuosi, kun kaupunki saa valtiolta kuntaliitokseen sidottua yhdistymisavustusta (1,2 milj. euroa).

Rahoitustuloja ovat tytäryhtiöiltä saatavat osinkotulot ja takauspalkkiot. Osinkotuloksi on arvioitu noin 14,6 milj. euroa. Valtaosa on tuloutusta Lahti Energialta.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.