www.lahti.fi

Uusi strategia

Takaisin raportteihin

Uusi strategia valtuustossa 16.4.

Lahden kaupunkistrategia valmistuu huhtikuussa 2018. Uusi strategia vastaa kysymykseen: millainen Lahti on vuonna 2030?Strategia yhteispalvelu

Kaupunkistrategiaa päivitetään vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Strategian tekoon osallistetaan asukkaat mm. Lahti Lackathon -työpajassa ja Porukka-sovelluksen kyselyillä. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari on 14.3.

Valtuusto nosti vuonna 2017 työpajassaan seitsemän teemaa strategiatyöhön.

Kaupunki palveluiden mahdollistajana

1. Kaupungin palveluita tuotetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa

Kaupungin elinvoima ja kasvu

2. Tuetaan yrittäjyyttä ja jakamistaloutta suosimalla joustavia työtapoja ja avaamalla tietoa ja tiloja yhteiseen käyttöön

3. Kirkastetaan kaupunkibrändiä ja vahvistetaan lahtelaista itsetuntoa

Fyysinen ympäristö ja liikkuminen

4. Omaleimaiset ja monimuotoiset asuinalueet sekä työskentely-ympäristöt suunnitellaan asukkaiden ja yrittäjien tarpeisiin

5. Joukkoliikenteen käyttöä tehostetaan ja kaupunkiympäristöä muovataan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosivaksi

Asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus

6. Tiloilla ja toimintatavoilla ruokitaan yhteisöllisyyttä, asukkaiden omaehtoista toimintaa ja matalan kynnyksen osallistumista

7. Ehkäistään eriarvoistumista ja syrjäytymistä

 

Strategiatyö

Virkamiehistä strategiatyötä johtaa ympäristöjohtaja Saara Vauramo. Valtuuston strategiaryhmä aloitti työnsä loppuvuodesta 2017. Ryhmän puheenjohtaja on demareiden Sanna Mäkinen. 

Valtuusto päättää uudesta strategiasta 16.4. Uusi strategia on voimassa valtuustokauden.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.