3. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö

Takaisin julkaisuihin

Lahopuu

3. Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö

Lahden kaupunkiin rauhoitettiin vuonna 2018 Kintterön luonnonsuojelualue (72 ha) ja Sammalsillansuo (22,8 ha). Luonnonsuojelualueita ja niiden palveluita parannettiin ja hoidettiin. Lähes kaikilla luonnonsuojelualueilla tehtiin kunnostustöitä. Lisäksi tehtiin lukuisia eliöstö- ja lumo-alueselvityksiä ja aloitettiin yhden uuden luonnonsuojelualueen perustamisen valmistelu. Luontotyyppeinä suojellut kohteet ovat lähes kaikki pieniä (24 kohdetta, yhteispinta-ala 34,3 ha).

Hollolassa on suojelualueita on yhteensä 1 610 hehtaaria. Luku ei sisällä harjujensuojeluohjelma-alueita ja Natura-alueita, jotka ovat osittain päällekkäisiä luonnonsuojelualueiden kanssa.

 

2019 Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet, ha

19821995200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Lahti12256269353353362365365365380380380380380507513513915915993
Hollola717717730751751751123712841284133716101610
Nastola52526267672972972972

 

2019 Luontotyyppikohteet, ha

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Lahti17,517,522,622,623,523,523,523,523,623,623,634,334,334,3
Hollola14,115,116,516,516,519,219,219,225,425,425,4
Nastola9,19,19,19,19,112,212,212,2

 

2019 Suojellun alueen osuus kunnan pinta-alasta, %

20112012201320142015201620172018
Lahti2,612,613,433,473,471,791,791,9
Hollola1,441,442,362,452,411,841,841,84

 

*Nastola ja Lahti yhdistyivät vuodesta 2016, samoin kuin Hollola ja Hämeenkoski

 

2019 Asemakaavamääräyksillä suojeltujen arvokkaiden tonttien lkm Lahdessa

1983200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Tontteja609289509619649669679811008101110271023102712471269

 

 

2019 Suojeltavat rakennukset, lkm, Lahti

1979200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Rakennuksien lkm3566185899293109281288295302300350385390

 

*Nastola ja Lahti yhdistyivät vuodesta 2016

 

2019 Perinnemaisemat, ha

199520052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Lahti26,626,626,626,626,626,626,626,626,626,626,626,636,536,536,
Hollola54,954,954,954,954,954,954,954,954,980,3
Nastola9,99,99,99,99,99,99,99,99,9

Suojelualueiden lisäksi kunnissa on kuntien itse määrittämiä LUMO- eli luonnon monimuotoisuus -kohteita. Uudessa Lahdessa LUMO-kohteiden määrä nousi ja niiden pinta-ala on nyt noin 1500 hehtaaria. Monimuotoisuuskohteet ovat osin päällekkäisiä luonnonsuojelualueiden kanssa.

Vieraslajien torjunta on merkittävässä osassa metsien ja puistojen hoidossa ja myös asukastoiminnassa. Ilmastonmuutoksen myötä merkitys ja resursointi muuttuvat entistäkin tärkeämmiksi.

 

Tulevaisuuden suunnitelmat ja haasteet:

• Suojelualueiden opasteiden parantaminen. Geologisten kohteiden parempi merkitseminen.

• Geopark-statuksen hakeminen

• Vieraslajien torjunta ja riittävät resurssit siihen

• Uusien luonnonsuojeluvarausten valmistelu yleiskaavaan

• Arvokkaiden ekosysteemipalvelualueiden ja monimuotoisuusalueiden huomioiminen yleiskaavassa

• Ekologinen kompensaatio yhdessä ilmastopäästöjen kompensoinnin kanssa

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.