5. Vesistöjen veden laatu, virkistys ja luonnonarvot

Takaisin julkaisuihin

Istutus

5. Vesistöjen veden laatu, virkistys ja luonnonarvot

Lahden ympäristöpalvelut jatkoi vesistöjenhoitoa Vesijärvellä ja pienjärvillä osana yhdessä Vesijärvisäätiön kanssa laadittua Vesijärviohjelmaa. Ympäristöpalvelut vastasi mm. Vesijärven ja Kymijärven hoitokalastuksesta ja Vesijärven hapetuksesta, näytteenotoista järvillä ja ojilla sekä 10 automaattisen vedenlaatuaseman ylläpidosta. Vesi- ja Kymijärven hoitokalastussaalis oli yhteensä 129 tonnia, josta n. 26,5 tonnia saatiin toimitettua hyötykäyttöön. Lahnaa toimitettiin etenkin järvikalapihvien raaka-aineeksi ja särkeä säilykkeiden raaka-aineeksi. Iso Kukkasen säännöstelyn lopettamiseksi ja Kumianjoen kunnostamiseksi valmistui lupahakemustasoinen suunnitelma.
Seestaanjoella kunnostettiin yksi koskipaikka ja samalla muokattiin kosken niskalla sijaitsevaa pohjapatoa kalan kulun mahdollistavaksi, jonka myötä Seestaanjoessa ei enää ole tiedossa olevia kalojen nousuesteitä.
Kymijärvellä testattiin uutta alusveden puhdistusmenetelmää Helsingin yliopiston vetämässä Ympäristöministeriön rahoittamassa vesienhoidon kärkihankkeessa. Vuoden 2018 aikana laadittiin useita vesistöihin liittyviä tila-, kuormitus-, pohjaeläin- ja kalastoraportteja. Kaupungin vesialueille Vesijärveen istutettiin ankeriasta sekä taimenta.
Hulevesien hallinnan toteuttamista ohjaa kaupungin hulevesiohjelma, jonka soveltamista puolestaan koordinoi kaupungin hulevesityöryhmä. Hallitusohjelman vesien- ja merenhoidon kärkihankkeena olevan, Ympäristöministeriön rahoittaman hulevesihankkeen toimenpiteitä tehtiin Ranta-Kartanon ja Länsi-Hennalan alueilla. AIKO-rahoituksella toteutettavassa, Lahden kaupungin koordinoimassa Hule Smart & Clean -hankkeessa kehitettiin uusia huleveden laadullisen hallinnan menetelmiä yhteistyössä kaupunkien, yritysten ja yliopistojen kanssa. Hulevesien laatua seurattiin jatkuvasti kahdella automaattiasemalla Vesijärven alueella.

 

2019 Järviveden klorofylli a, μg/l, elokuussa

19951996199720012002200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Vesijärvi, Enonselän Lankiluoto105,86,84,8252211131112764,51413168,710121220
Hollola, Arkiomaanjärvi3,72,97,34,46,75,74,63,25,04,94,8
Nastola, Salajärvi8,1917317,41312111015149,58,18,98,47,9

 

 

2019 Järvien näkösyvyys, m

19951996200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Vesijärvi, Enonselkä2,81,92,02,92,32,21,82,11,80,92,22,31,81,81,722,02,51,8
Alasenjärvi4,62,53,33,33,03,13,02,52,53,03,53,22,03,0-4,03,02,7
Hollola, Arkiomaanjärvi2,02,02,02,42,01,82,0-2,52,32,0
Nastola, Salajärvi1,52,02,53,02,02,01,8-1,01,62,3

 

2019 Vesijärven hoitokalastussaaliit, t

1987200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Tonnia kalaa5869420015918411154137216201206218159140113108121109

 

2019 Kymijärven voimalaitosten lämpökuorma Vesijärveen, TJ

199520052006200720082009201020112012201320142015201620172018
Lämpökuorma722508206111396661001107112468171293877,4600519278806

 

Järvistä kunnoltaan hyviä tai erinomaisia, % järvien pinta-alasta

20142015201620172018
Hyvä tai erinomainen1111111111

 

Tulevaisuuden suunnitelmat ja haasteet:

  • Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen Vesijärvellä
  • •Kymijärvelle suunnitellaan uusi kunnostusmenetelmä sisäisen kuormituksen leikkaamiseen
  • Vesipuitedirektiivin tavoitetason (hyvä tai erinomainen) saavuttaminen kaikissa järvissä
  • Lahden keskusta-alueen hulevesikuormituksen vähentäminen
  • Nastolan alueen järvien liiallisesta pinnankorkeuden vaihtelusta johtuvien haittojen vähentäminen

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.