7. Kunnat ja konserniyhtiöt tukevat ympäristövastuun kehittymistä koko alueella

Takaisin julkaisuihin

Kailaan koulun 6B Jäte on kaunis -kilpailun työ

7. Kunnat ja konserniyhtiöt tukevat ympäristövastuun kehittymistä koko alueella

Lahden Hankintapalveluissa valmisteltiin ja julkaistiin uusi strateginen Hankintaohjelma 2018. Siinä kiinnitetään huomiota innovatiivisiin hankintoihin ja kiertotalouden mahdollistamiseen hankinnoissa. Lisäksi perustettiin monipuolinen hankintatyöryhmä edistämään hankintakriteerien monipuolistamista.

Päijät-Hämeen Ateriapalveluissa on kiinnitetty erityisesti huomiota uusien kasvisruokavaihtoehtojen tarjontaan. Kasvisruokareseptien kehittäminen ja tarjonnan monipuolistuminen on houkutellut asiakasta valitsemaan kasvisruokaa päivän lounasruokailussa useammin. Ruoan ja ruoan tekijöiden tarinoilla on suuri merkitys asiakkaan ateriavalinnoissa. Asiakas haluaa tietää, mistä ruoka on peräisin.

Mukaan ostettavan ruoan myynti on edelleen selkeässä kasvussa. Lounastarjoilun jälkeen ylijäänyttä ruokaa voi ostaa mukaan edulliseen hintaan ja näin samalla ruokahävikki pienenee. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut on edistänyt kestävää ruokajärjestelmää vuonna 2018 siten, että rahallinen erotus on 26 000 euroa. Julkisen lounaslautasen hinta oli 3,99.

Lahden Talot -konserni jatkoi myös päättyneellä tilikaudella sekä uudisrakentamisessa että perusparantamisessa energiatehokkaan rakentamista. Kaikki uudet hankkeet on suunniteltu ja toteutettu energialuokka A:ssa tai B:ssä lähes nollaenergiataloina, joiden energiankulutus on alle 100 kWhE/asm2/vuosi.

Asukkaiden kulutustottumusten muutokseen ja siten hiilijalanjäljen pienentämiseen kannustava ensimmäinen MiniMoi! -kilpailu päättyi keväällä 2018. Kilpailun tuloksena 96 kiinteistön osalta CO2-päästöt pienenivät 4,7 prosenttia eli 652 tonnia edelliseen vuoteen nähden. Kokonaispäästölaskentaan sisältynyttä sekajätteen määrää saatiin edelleen pienennettyä, tulos 19,3 l/hlö/viikko on selkeä parannus aiempaan.

Ympäristöalan koulutus ja tutkimus alueella
LUT-yliopiston Lahdessa toteutettavat maisteriohjelmat kiinnostivat hakijoita. tammikuussa 2018 päättyneessä haussa LUT-yliopiston Lahden neljään maisteriohjelmaan oli 1174 hakijaa. Maisteriohjelmissa oli 125 aloituspaikkaa syksylle 2018.

Vuotta 2018 leimasi vuodenvaihteessa tapahtunut LUT-LAMK-yhdistyminen ja LUTin toiminnan laajeneminen entisestäänkin Lahteen; vuodeksi 2019 maisteriohjelmien määrä nousi kuuteen. Lakimuutos tuli 2019 puolella ja siinä yliopiston nimi muuttui Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi.

Helsingin yliopiston tutkimuksen keskeiset tieteenalat Lahdessa ovat vesistö- ja maaperäekologia, kaupunkiekosysteemitutkimus, ympäristömikrobiologia, -biotekniikka, ekotoksikologia ja ympäristökemia. Kiertotalous on noussut ajankohtaiseksi teemaksi. Opetusta on ympäristötieteiden kandidaattiohjelmassa ja maisterivaiheen opetusta useissa maisteriohjelmissa, ensisijassa ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden ohjelmassa.

Koulutuskeskus Salpauksen ympäristönhoidon koulutuksessa keskitytään erilaisten rakennettujen ympäristöjen hoitoon, kunnostamiseen ja tilanselvittämiseen. Opiskelijoilla on mahdollisuus suuntautua kunnostus-ja hoitotöihin, jätehuoltoon, vesienhoitotöihin tai ympäristöviestintään ja neuvontaan. Salpauksen Asikkalan toimipaikalle on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti. Ympäristöalan koulutukseen liittyen on perustettu kestävän kehityksen työryhmä, joka päättää kestävän kehityksen toiminnasta sertifikaatin mukaisesti. Mittaristoon sisältyvät mm. sähkön ja veden kulutus sekä biojätemäärä. Asiat käsitellään myös osana opetusta.

Salpaus-kuntayhtymän v. 2018 valmistunut uudisrakennushanke (7900 m2) Vipusenkadulla sai Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta. Hankkeessa on otettu huomioon kohteen energiatehokkuus ja vihreät arvot. Kohdetta lämmitetään maalämpöjärjestelmällä ja loput energiantarpeesta katetaan aurinkopaneeleilla sekä huippukulutukset kaukolämmöllä. Rakenteellisesti suunnittelussa on käytetty energiatehokkuutta parantavia ja rakennusmääräysten minimivaatimuksia parempia eristävyyksiä. Rakennusten tekniikkaa ja teknisiä tiloja käytetään ympäristöystävällisen teknologian oppimisympäristönä Koulutuskeskus Salpauksen talotekniikan LVI-opetuksessa. Seuraava suuri oppimisympäristön saneerauskohde on aloitettu Lahden keskustakampuksella.

Tulevaisuuden suunnitelmat ja haasteet:
• Strategisen hankintaohjelman toteuttaminen ja henkilöstön kouluttaminen. Myös eettisten hankintojen pohdinta.
• Yritysten ympäristövastuun ja ilmastotyön lisääminen mm. ilmastokumppanuus-toiminnan kehittämisen kautta
• Kansainvälisen näkyvyyden – esimerkiksi Euroopan vihreä pääkaupunki -kisassa – hyödyntäminen
• Salpauksessa on vuonna 2019 aloitettu yhteisen Salpaustasoisen ympäristöosaamisen osion suunnittelu kaikille Salpauksen opiskelijoille osana tutkinnon yhteisten opintojen kokonaisuutta.
• Hyvistä esimerkeistä viestiminen

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.