ympäristökasvatus

Esipuhe

Tämä on Lahden ja Hollolan yhteinen ympäristökatsaus ja monia mittareita on seurattu seudullisesti pitkään – pitkät aikasarjat tuovat näkökulmaa kehitykseen. Tulevaisuuden tavoitteiden ja haasteiden nostaminen helpottaa niihin tarttumista ja seurantaa.
Ympäristöteema on varsin ajankohtainen monessa mielessä. Teeman keskeisyys korostui erityisesti huhtikuussa järjestettyjen eduskuntavaalien alla. Teema on ajankohtainen myös siksi, että Lahti on päässyt kolmannen kerran Euroopan ympäristöpääkaupunki-finalistiksi. Mikäli valinta osuu Lahteen, se tulee näkymään monin eri toimenpitein laajemminkin alueella. Kevään päätösten myötä toteutumassa oleva lasten, nuorten ja opiskelijoiden arvo- ja kausilippujen alennukset bussiliikenteessä ovat myös omiaan kannustamaan nuoria joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Strategisena asiana Lahdessa ja Hollolassa vuonna 2018 olivat MAL-neuvottelut Suomen hallituksen kanssa. Maankäyttö-, asuminen- ja liikennesopimus on kestävän kehityksen ytimessä ja sen neuvottelut ja ovat tärkeitä koko Päijät-Hämeelle.
Tässä katsauksessa positiivisena asiana nousee esiin sähkönkulutuksen kasvun taittuminen. Haasteena tulevaisuudessa on kierrätysasteen nostaminen ja kiertotalouden omaksuminen.

Puhdas ilma, pohjavesi, vesistöt ja metsät ovat Lahdelle ja Hollolalle yhteisiä tärkeitä asioita. Ilmastonmuutos haastaa kaikki toimijat niin yksilö- kuin yhteisötasolla toimintaan ja tekoihin. Yhteistyö näiden keskeisten asioiden parissa jatkuu tulevaisuudessakin.

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen           Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.