Ympäristöpolitiikka ohjaa

Takaisin julkaisuihin

ICLEI

Ympäristöpolitiikka ohjaa

Lahden kaupungin strategian visioksi tiivistyi vuonna 2018: ”Lahti – rohkea ympäristökaupunki.” Strategiassa tehtyjä linjauksia noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Strategiaa viedään käytäntöön vuosittain määriteltävien kärkihankkeiden kautta. Vuonna 2018 strategian ympäristötavoitteita edistettiin mm. Smart & Clean-säätiön kanssa toteutettavassa hulevesihankkeessa ja laaja-alaisesti kestävän liikkumisen kärkihankkeessa. Projekteista ja niiden tuloksista kerrottiin vuoden mittaan useassa kansainvälisessä konferenssissa. Lahdessa hyväksyttiin myös uusi ympäristöohjelma vuonna 2018, kaupunginjohtaja allekirjoitti uuden kauden EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen ja Lahti päätti osallistua Euroopan vihreä pääkaupunki -kilpailuun, jonka tulos selviää juhannuksena 2019.

Hollolassakin hyväksyttiin uusi kuntastrategia 2018. Sen keskeinen arvo on vastuullisuus. Hollola on juureva kunta, jonka asukkaat voivat hyvin ja virkistysalueet ja puhtaat vesistöt tukevat asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Kehittämis- ja kokeilukulttuuria pidetään esillä, jotta kunta on valmis tulevaisuuden uudistuksiin. Vuonna 2018 Hollola liittyi Carbon neutral municipalities (Canemure) -projektin puitteissa tekemään maakunnalle uutta ilmasto-ohjelmaa ja energia- ja ilmastotoimenpiteitä.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.