www.lahti.fi

Henkilöstöjohtajan katsaus

Takaisin raportteihin

 

Henkilöstöjohtajan vuosikatsaus

Vuoden 2016 henkilöstökertomus on laadittu siten, että vertailuvuodet ovat entisen Lahden kaupungin lukuja. Vertailtavuus on siten parempi, vaikka virallisesti Lahti onkin vain vuoden ikäinen. Uuden Lahden aloittaessa tammikuussa vakinaista henkilöstöä oli 5150 ja määräaikaisia 1397. Vuoden viimeisenä päivänä vakinaisia oli 5131 ja määrä-aikaisia 1243. Ensimmäisen toimintavuoden aikana vakinaisen henkilöstön määrä väheni 19:llä ja määräaikaisten 154:llä. Lahden Tietotekniikan henkilöstö (52 henkilöä) siirtyi lokakuussa Calpro Oy:lle. Koulutuskeskus Salpaukselta siirtyi Nastopolin lukio (12 henkilöä) sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut (7 henkilöä) Lahden kaupungille 1.8.2016 alkaen.

Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus edellytti, että palkkojen yhdenmukaistaminen tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä. Yhdenmukaistamiset on tehty suurimmaksi osaksi. Vuoden 2017 alusta astui voimaan yhtenä suurimpana muutoksena varhaiskasvatuksen uusi palkkarakenne. Opetuspuolen yhdenmukaistaminen toteutetaan koulujen alkaessa elokuussa 2017.

Yhdistymissopimus edellytti myös henkilöstöohjelman teon. Henkilöstöjohtamisen strategiset painopisteet ja tavoitteet eli henkilöstöohjelma laadittiin pääluottamusmiesten, työhyvinvointivaltuutettujen ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä visuaalisesti taloksi. Henkilöstöohjelmatalossa yhdistyvät strategia ja työhyvinvoinnin mittarit.

Lahden ja Nastolan yhdistymisen sujumiseen olivat Lahdesta siirtyneet tyytyväisempiä kuin Nastolasta siirtyneet eri kyselyjen perusteella. Myös marraskuun lopulla tehty henkilöstön työhyvinvointikysely tuki näkemystä.

Koska sosiaali- ja terveystoimiala ei ottanut osaa työhyvinvointikyselyyn ja Lahden tieto-tekniikka oli jo siirtynyt Calprolle, saimme myös kaupunkitasoiset tulokset siten, että niistä oli poistettu molempien organisaatioiden tulokset edellisistä tuloksista. Näin tulokset olivat paremmin verrattavissa, vaikka entisen Nastolan henkilöstö oli vain 2016 tuloksissa mukana. Kaupunkitasoiset tulokset olivat lähes identtiset, mutta tiedottamiseen ja työssä jaksamiseen oli tullut notkahdukset.

Työssä jaksamisen heikentyminen saattaa osaltaan myös olla syynä siihen, että sairauspoissaolot lisääntyivät jälleen ja olivat jo 16,9 kalenteripäivää henkilöä kohden. Sosiaali- ja terveystoimialalla kiinnitettiin erityistä huomiota kotihoidon henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen. Kotihoidossa oli kokeiluna myös korvaavan työn malli, jossa osoitettiin muuta työtä niille henkilöille, jotka eivät voineet sairauden vuoksi tehdä asiakastyötään ihmisten kodeissa. Korvaavana työnä oli esimerkiksi hallinnolliset työt. Oma kokeilumme ja muista kaupungeista saadut hyvät tulokset ovat esimerkkinä, kun laajennamme korvaavan työn käsittämään koko kaupunkia.

Historiallisen merkittävä henkilöstöön liittyvä muutos koettiin, kun pikavauhdilla syksyn aikana sosiaali- ja terveystoimiala yhdistyi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään. Merkittävä muutos vaikuttaa koko kaupungin toimintaan ja uutta organisaatiota alettiin valmistella loppusyksystä. Samoin tukipalveluiden maakunnallistamista alettiin valmistella.

Anne-Maj Salmi
henkilöstöjohtaja

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.