www.lahti.fi

Rekrytointi vuonna 2016

Takaisin raportteihin

 

Rekrytoinneissa kohti uutta aikaa

Vuoden 2016 aikana valmistauduttiin kaupunkitasoisesti keskitetyn rekrytointiyksikön perustamiseen seuraavan vuoden alusta alkaen. Rekrytointiosaamisen keskittämisellä tavoitellaan rekrytoinnin laadun ja palvelun parantamista. Tavoitteena on sujuvoittaa rekrytointiprosessia, tuottaa rekrytoiville esimiehille tarvittavia tukipalveluita ja vaikuttaa positiivisen työnantajakuvan kehittymiseen.

Kaupunkitasoisesti yhteneväinen toimintamalli on tehokas ja palvelee työnantajaa ja työntekijöitä parhaiten. Osaamista keskittämällä saavutetaan toiminnan tehostumista ja laadun varmistusta. Esimiehen päätösvalta rekrytoinnissa säilyy edelleen, keskitetty rekrytointi toimii käytännön tukena prosessissa. Rekrytointien onnistumisella on suora vaikutus paitsi tuottavuuteen ja talouteen, myös olemassa olevan henkilöstön työhyvin-vointiin.

Vuoden 2016 rekrytoinnit lukuina

Vuoden 2016 aikana kaupungissa tehtiin 511 rekrytointia Kuntarekry-järjestelmän kautta. Työpaikkoja oli tarjolla yhteensä 926 kesätyöt mukaan lukien. Yhteensä 15371 hakijaa oli kiinnostunut Lahden kaupungin työpaikoista (15820 vuonna 2015). Hakijoita työpaikkaa kohden oli keskimäärin 17 henkilöä (14 henkilöä vuonna 2015).

Sisäisiä rekrytointeja oli 111 kpl (177 kpl vuonna 2015). Hakijamäärä sisäisissä rekrytoinneissa oli 365 henkilöä.


Rekrytoinnit ja työpaikat 2015_2016

20152016
Rekrytoinnit0477511
Työpaikat1168926

 

Perusopetuksessa otettiin digiloikka Rekrymobiilin käyttöön

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien lyhytaikaisten sijaisten rekrytointia kehitettiin vuoden 2016 keväästä alkaen. Sijaisrekrytointiin otettiin käyttöön Kuntarekryn uusi Rekrymobiili -järjestelmä, joka mahdollistaa rekrytoiville esimiehille nopean ja tehokkaan tavan saada sijainen lyhytaikaiseen sijaisuuteen, ja esimiehiltä vapautuu työaikaa moneen muuhun asiaan kuin sijaisten etsimiseen. Rekrymobiili otettiin käyttöön vaiheittain perus-opetuksessa kevään 2016 aikana ja syyslukukauden alkaessa kaikilla perusopetuksen kouluilla oli Rekrymobiili käytettävissä.

Sijaisten haastatteluista kelpoisuusmerkintöineen vastasi kolme henkilöä, ja vuoden 2016 lopussa opettajien ja koulunkäyntiavustajien lyhytaikaisten sijaisten sijaispoolissa oli noin 260 haastateltua sijaista.

Sijaisille lähetettiin 724 sijaistarjousta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin Kuntarekryn kautta. Ahkerimmin Rekrymobiilia hyödynsivät Launeen, Lotilan ja Mukkulan peruskoulut. Suurin osa (339 kpl) oli yhden päivän tai alle yhden päivän sijaisuuksia. Seuraavan vuoden aikana Rekrymobiili otetaan käyttöön myös varhaiskasvatuksessa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.