www.lahti.fi

SAP-HR järjestelmä

Takaisin raportteihin

 

SAP HR -järjestelmä

SAP HR -järjestelmä otettiin Lahden kaupungissa käyttöön marraskuussa 2015.
SAP HR–ohjelmaa hyödynnetään erilaisiin henkilöstöhallinnon, erityisesti palvelus-suhteeseen liittyviin prosesseihin. Vuoden 2016 aikana ohjelman käyttäjinä toimineet
SAP HR -ammattikäyttäjät työskentelivät hajautetusti eri toimialoilla. Kesällä 2016 tehdyn laajan selvityksen ja uuden toimintamallin suunnittelun myötä päädyttiin kokoamaan ammattikäyttäjätehtävät yhteen seuraavan vuoden alusta alkaen. Tiimin tehtävänä on neuvoa ja opastaa esimiehiä SAP HR -järjestelmään liittyvissä asioissa ja vastata korkealaatuisen palvelussuhdetiedon siirtymisestä palkkajärjestelmään. Vuoden 2016 aikana toimintatapoja ja ohjelmaa kehitettiin käyttäjiltä tulleita ehdotuksia hyödyntäen.

Samaan aikaan HR-tiimin keskittämisen kanssa suunniteltiin kaupunkitasoista keskitetyn rekrytoinnin yksikköä, joka päätettiin sijoittaa muodostettavan HR-tiimin yhteyteen. Kolme SAP HR -ammattikäyttäjää perehtyi rekrytointiasioihin, erityisesti opettajien lyhytaikaisiin rekrytointeihin ja käynnistettiin perusopetuksen Rekrymobiili-käyttöönottoprojektia. Vuoden 2016 loppupuolella organisoitiin koko kaupunkia palvelevaa yhteneväistä HR-tiimiä valmistautuen vuodenvaihteeseen, jolloin tiiminä aloittivat palveluesimies, kolme sovellusasiantuntijaa ja kuusi palvelusihteeriä. Palvelusihteereistä kaksi työskentelee osittain myös rekrytointien, erityisesti lyhytaikaisten sijaisten rekrytointien parissa ja HR- tiimin yhteydessä työskentelee myös rekrytointiasiantuntija ja rekrytointipäällikkö. HR-tiimi ja rekrytointiyksikkö ovat osa henkilöstöpalveluita. HR-tiimin ja rekrytointiyksikön tilat sijaitsevat Siltapuistossa.

Kuvan henkilöt:
Vasemmalta edestä: Marja Kesonen, Satu Kukkalampi-Kyllönen, Paula Kannisto, Marianne Raita, Airi Siivonen
Oikealta edestä: Milja Pippuri, Satu Väisänen, Minna Kekkonen, Kristiina Tonttila, Kirsi Malvikko.
Kuvasta puuttuvat Anneli Väätäinen ja Nina Nieminen.

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.