www.lahti.fi

Työhyvinvointi lukuina

Takaisin raportteihin

Työhyvinvointi lukuina

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloihin sisältyvät varsinaiset sairauspoissaolot sekä työtapaturmien ja vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamat poissaolot. Koko kaupungissa sairauspoissaolojen määrä lisääntyi edellisvuodesta 0,7 päivää. Konsernihallinnossa poissaolot vähenivät 2,6 päivää. Sivistystoimialalla kasvu oli 0,6 päivää. Sosiaali- ja terveystoimialalla kasvu oli 0,9 päivää, tosin sairauspoissaoloja oli 5,8 päivää enemmän kuin sivistystoimialalla. Teknisellä ja ympäristötoimialalla sairauspoissaolot vähenivät 1,1 päivää. Korkeimmat sairauspoissaolomäärät olivat Lahden Serviossa ja Lahden Ateriassa. Lahden Serviossa kasvu oli 5,4 päivää ja Lahden Ateriassa sairauspoissaolot vähenivät 1,0 päivää.

Sairauspoissaolojen määrä kalenteripäivä/henkilö on vuositasolla vaihdellut seuraavasti:

Sairauspoissaolot

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Konsernihallinto (* 9,7 9,2 9,1 9,3 12,9 10,4 7,8
Tukityöllistäminen (**


16,4 16,2 6,3 22,3
Sivistystoimiala (*** 13,3 13,3 13,6 12,0 13,0 13,6 14,2
Sosiaali- ja terveystoimiala 17,6 18,0 15,9 17,8 19,2 19,1 20,0
Tekninen ja ympäristötoimiala 13,8 12,3 11,8 12,0 9,7 10,7 9,6
Lahden Ateria 24,8 22,7 16,3 17,8 20,3 21,3 20,3
Lahden Servio 21,6 23,5 22,4 17,9 18,6 20,3 25,7
Lahden Talouspalvelut 7,5 10,3 7,9 - - - -
Lahden Tietotekniikka (**** 16,5 8,2 11,6 9,3 11,5 14,6 20,1
Lahden Tilakeskus 7,9 7,6 4,9 6,9 7,1 8,6 8,3
Koko henkilöstö 15,6 15,6 14,6 14,8 16,0 16,2 16,9

*) Konsernihallinto sisältää tukityöllistetyt (61 henkilöä vuonna 2010, 112 henkilöä vuonna 2011 ja 71 henkilöä vuonna 2012)

**) Tukityöllistettyjä 92 henkilöä vuonna 2013 ja 65 henkilöä vuonna 2014, 56 henkilöä vuonna 2015, 47 vuonna 2016

***) Sivistys sisältää kaupunginteatterin ja kaupunginorkesterin

****) Tietotekniikka 1.10.2016 alkaen Calpro OySairauspoissaolojen, vapaa-ajan tapaturmien ja työtapaturmien aiheuttamat poissaolot jakautuivat vuosina 2010 – 2016 seuraavasti:


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sairauspoissaolot 88 280 89 363 84 216 86 630 91 035 91 885 100 614
Vapaa-ajan tapaturmat 6 622 6 534 5 496 6 040 6 587 6 538 6 494
Työmatka- ja työtapaturmat 3 944 3 942 3 077 2 619 2 363 3 725 3 631
Yhteensä (kalenteripäiviä) 98 846 99 839 92 789 95 289 99 985 102 148 110 739


Varsinaisten sairauspoissaolojen kalenteripäivät lisääntyivät 8 729 päivällä. Vapaa-ajan tapaturmien vuoksi poissaolopäiviä oli 44 vähemmän kuin vuotta aiemmin, tosin kokonaismäärä on huolestuttavan suuri. Työmatka- ja työtapaturmien vuoksi sairauspoissaolopäivät vähenivät 94 päivällä.

Sairauspoissaolopäivien määrä 2010 - 2016

2010201120122013201420152016
Sairauspoissaolot882808936384216866309103591885100614
Vapaa-ajan tapaturmat6622653454966040658765386494
Työmatka- ja työtapaturmat3944394230772619236337253631

 


Sairauspoissaolojen syyt

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat vuonna 2016 eniten sairauspoissaolopäiviä, kuten aiempinakin vuosina. Myös aiempina vuosina toiseksi eniten kalenteripäiviä on ollut hengityselinsairauksissa ja kolmantena mielenterveyden häiriöissä. Kasvaimet aiheuttivat kestoltaan pidemmät sairauspoissaolopäivät. Pitkissä sairauslomissa on useita jaksoja, jotka lasketaan kaikki kappalemääriin mukaan, eivät siten kuvasta todellista lukumäärää.

Sairauspoissaolojen syyt Kalenteripäiviä 2015 Kalenteripäiviä 2016 Kertoja kpl 2016 Kesto keskimäärin/ poissaolokerta Kesto keskimäärin/ henkilö
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 33 500 35 155 2 929 12,0 5,4
Hengityselinsairaudet 13 314 14 988 5 160 2,9 2,3
Mielenterveyden häiriöt 10 429 12 896 888 14,5 2,0
Tartuntataudit 4 116 6 594 3 203 2,1 1,0
Erilaiset oireet 6 134 5 151 1 840 2,8 0,8
Hermoston sairaudet 3 108 3 902 432 9,0 0,6
Kasvaimet 2 991 3 855 144 26,8 0,6
Vammat ja myrkytykset 2 759 3 348 257 13,0 0,5
Ruuansulatuselinsairaudet 3 009 2 660 768 3,5 0,4
Muut 12 525 12 065 2 809 4,3 1,8
Yhteensä 91 885 100 614 18 430 5,5 15,4

Sairauspoissaolopäivien määrä 2011 - 2016

201120122013201420152016
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet333972737830450322633350035155
Hengityselinsairaudet156741759714953134501331414988
Mielenterveyshäiriöt109298135971299891042912896

 

Poissaolokertojen määrä 2011 - 2016

201120122013201420152016
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet268127982938285429472929
Hengityselinsairaudet545759608186484346485160
Mielenterveyden häiriöt795570749723708888

 

Poissaolojen keskimääräinen kesto 2011 - 2016

201120122013201420152016
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet129,810,411,311,412
Hengityselinsairaudet331,82,82,92,9
Mielenterveyden häiriöt1414,31313,814,714,5

 

Keväällä 2014 lisättiin esimiesten oikeutta myöntää työlomaa sairauden perusteella aiemman kolmen päivän sijaan enintään 7 päivää. Turhia lääkärissäkäyntejä saatiin vähennettyä lyhyissä selkeissä sairauksissa. Vuonna 2016 lisääntyivät esimiehen myöntämät lyhyet poissaolot.


Yhteensä kpl 2015 Yhteensä kpl 2016 Yhteensä pv 2016 Pv / kpl 2016
Esimiehen myöntämiä 1 päiviä 2823 3602 3602 1
Esimiehen myöntämiä 2 päiviä 2207 2884 5768 2
Esimiehen myöntämiä 3 päiviä 797 1121 3363 3
Esimiehen myöntämiä 4 päiviä 204 285 1140 4
Esimiehen myöntämiä 5 päiviä 99 132 660 5
Esimiehen myöntämiä 6 päiviä 17 22 132 6
Esimiehen myöntämiä 7 päiviä 20 15 105 7

6167 8061 14770 1,8

ka. 1,8 pv


 

Työmatka- ja työtapaturmat

Työtapaturmien (joista aiheutui sairauspäiviä) lukumäärä laski edellisvuodesta, samoin sairauspäivät laskivat 94 päivällä. Työtapaturmia sattui 186 kpl (v. 2015 217) ja niistä aiheutui 1321 sairauspäivää (v. 2015 2414), työmatkalla tapaturmia sattui 85 kpl (v. 2015 102) ja niistä aiheutui 2310 sairauspäivää (v. 2015 1 311). Alla olevasta taulukosta löytyvät toimiala- ja taseyksikkökohtaiset luvut.

Toimiala/taseyksikkö Työmatka- ja työtapaturmien lukumäärä2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Konsernihallinto 8 16 5 14 5 0 3
Tukityöllistäminen
2 4
Sivistystoimiala 92 153 83 99 92 97 91
Sosiaali- ja terveystoimiala 122 181 105 182 195 163 137
Tekninen ja ympäristötoimiala 7 7 5 12 3 4 6
Lahden Ateria 14 19 22 23 25 28 14
Lahden Servio 7 10 6 13 7 24 14
Lahden Tietotekniikka 0 4 1 0 0 0 1
Lahden Tilakeskus 0 0 2 2 3 1 1
Koko henkilöstö 250 390 229 345 330 319 271

Työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärät vuosina 2010 - 2016 (joista aiheutunut sairauspv)

2010201120122013201420152016
Työpaikalla268286277266256217186
Työmatkalla9410395887410285
Ammattitauti20110618

 

IF Vahinkovakuutusyhtiön mukaan v. 2016 ammattitautiepäilyjä oli 10, joista 3 on evätty. Käsittely jatkuu 7 osalta.

Vahinko- ja korvaustilasto IF Vakuutus 2016 Määrä kpl Korvaus- päivät Korvauspäiviä tapaturmaa kohden Tapaturma- korvaukset Korvaukset tapaturmaa kohden
Työssä 280 1 671 6 212 621 759
Työmatkalla 124 1 300 10 152 032 1 226
Työpaikan ulkopuolella 22 199 9 23 573 1 072
Ammattitauti 7 4 1 8 128 1 161
Yhteensä 433 3 174 7 396 354 915

 

Työterveyshuollon kustannukset

Henkilöstölle järjestetty lakisääteinen ennalta ehkäisevä työterveyshuolto ja vapaa-ehtoinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito aiheuttivat Lahden kaupungille yhteensä noin 2,422 miljoonan euron kustannukset. Kelalta saatavan korvauksen jälkeen netto-kustannukset ovat noin 172 euroa henkilöä kohden.

Keväällä 2014 täsmennettiin työnjako työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon välillä. Työterveyshuollon roolia palautettiin työterveyshuollon tarkoitusta vastaavaksi. Samalla korostettiin työterveyshuollon ennalta ehkäisevää luonnetta. Tavoitteena on edelleen siirtää painopistettä pois sairaudenhoidosta kokonaiskulujen nousematta. Suunta on ollut hyvä kolmen viimeisen vuoden aikana, mutta kustannukset ovat nousseet.

Kokonaiskustannukset vuonna 2016 olivat 248 462 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Tunnusluku 2011 2012 2013 2014 2015 2016
60 % KELA I 495 052,88 537 803,34 779 654,47 773 774,27 863 701,31 1044402,96
50 % KELA II 1 378 910,92 1 607 081,38 1 754 400,43 1 389 359,49 1 284 249,84 1354415,92
Ei korvattavia 9 900,57 11 318,00 11 839,86 13 814,35 25 711,10 23 305,88
Yhteensä 1 883 864,37 2 156 202,72 2 545 894,76 2 176 948,11 2 173 662,25 2 422 124,76
Suhde KELA I 26% 25% 31% 36% 40% 43%
Suhde KELA II 73% 75% 69% 64% 59% 56%
Henkilömäärä 6 312 6 413 6 428 6 074 6 287 6537
€/hlö 298,46 € 336,22 € 396,06 € 358,40 € 345,74 € 370,53 €
€/hlö KELA:n jälkeen 142,17 € 160,61 € 186,82 € 167,60 € 161,18 € - €

Työterveyshuollon kustannukset 2011 - 2016

201120122013201420152016
60 % KELA I495 052,88537 803,34779 654,47773 774,27863 701,311 044 402,96
50 % KELA II1 378 910,921 607 081,381 754 400,431 389 359,491 284 249,841 354 415,92
Ei korvattavia9 900,5711 318,0011 839,8613 814,3525 711,1023 305,88
Yhteensä1 883 864,372 156 202,722 545 894,762 176 948,112 173 662,252 422 124,76

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.