Henkilöstö lukuina

Takaisin julkaisuihin

Henkilöstö lukuina

Lahden kaupungilla oli vuoden 2017 lopussa vakinaista henkilöstöä 2733, määräaikaisia 614 ja työllistettyjä 172. Kokonaishenkilöstömäärä oli 3519. 


Koko henkilöstö 2017 ja 2018

vakinaisetmääräaikaisettyöllistetyt
2017 (31.12.2017 yht. 3519)2733614172
31.12.2018 (yht. 3573)2720719134

Henkilöstömäärä väheni 3008:lla laskettaessa vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt.

 

Henkilöstön määrän muutokset 2012 - 2017 


2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos 2016 - 2017
Konsernihallinto 96 96 87 87 94 234 140
vakinaiset 79 78 73 73 86 220 134
määräaikaiset 17 18 14 14 8 14 6
Sivistyksen palvelualue 2 770 2 782 2 628 2 698 3 020 2 934 -86
vakinaiset 2 023 2 085 2 048 2 083 2 397 2 338 -59
määräaikaiset 747 697 580 615 623 596 -27
Kaupunkiympäristön palvelualue 222 223 217 203 217 179 -38
vakinaiset 197 203 203 190 210 175 -35
määräaikaiset 25 20 14 13 7 4 -3
Kaikki yhteensä 6 171 6 336 6 004 6 119 6 374 3 347 -3 027
Vakinaiset yhteensä 4 678 4 859 4 742 4 744 5 131 2 733 -2 398
vakinaisten osuus (%) 75,8 76,7 79,0 77,5 80,5 81,7 1,16
Määräaikaiset yhteensä 1 493 1 477 1 262 1 375 1 243 614 -629
määräaikaisten osuus (%) 24,2 23,3 21,0 22,5 19,5 18,3 -1,16
Työllistetyt 205 226 70 168 153 172 19
Henkilöstöresurssit


henkilötyövuosina 5 297 5210 5052 4997 5345 2945 -2 400

Henkilöstömäärät on tarkasteltu 1.6.2017 organisaatiomuutoksen mukaisesti. Yhteensä-riveillä on säilytetty edellisten vuosien Lahden kaupungin kokonaismäärät. Sivistyksen määrät sisältävät Lahden orkesterin ja Lahden teatterin luvut. Konsernihallinnon henkilöstömäärä kasvoi kesäkuussa 2017 tehdyn hallinnon keskittämisen vuoksi.

Tunnusluvut

Vakinaisten osuus henkilöstömäärästä on noussut 81,7:ään. Naisten osuus on laskenut 6,5 %:a ja oli 80 prosenttia. Kesi-ikä on noussut 46,1:een. Keskimääräinen palvelusaika on laskenut lähes viidellä vuodella, mikä kertoo siitä, että sivistyksessä palvelusajat ovat huomattavasti lyhyempiä kuin sosiaali- ja terveyspuolella. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,9 vuotiaana. Koulutuspäivien määrä oli keskimäärin 4,1 päivää henkilöä kohden.

Tunnusluku 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 6 171 6 336 6004 6119 6374 3347
Työllistettyjä 205 226 70 168 153 172
Vakinaisia % 75,8 76,7 79,0 77,5 80,5 81,7
Naisten osuus vakin. henkilöstöstä 85,7 85,7 86,1 86,1 86,5 80
Keski-ikä (koko henkilöstö) 45,0 45,0 45,3 45,2 45,7 46,1
Keskimääräinen palvelusaika (vakin. henkilöstö) 14,3 14,9 13,78 13,88 13,28 8,42
Lähtövaihtuvuus % 3,7 3,4 3,1 2,9 3,2 2,8
Eläkeikä (vanhuuseläke) 63,4 63,5 63,72 63,57 63,79 63,92
Eläkeikä (kaikki eläkkeet) 62,6 62,4 62,96 62,77 63,27 63,30
Vanhuuseläkkeiden osuus eläkkeistä % (vanhuuseläkkeet + työkyvyttömyyseläkkeet) 83,3 83,0 83,0 80,1 88,8 88,0
Koulutuspäivien lukumäärä/henkilö 3,3 3,4 3,8 3,6 3,9 4,1
Tutkijan koulutus (henkilöä) 9 19 18 18 11 10
Sairauspoissaolot, kalenteripv/henkilö 14,6 14,8 16,0 16,2 16,9 13,9
Palkkamenojen kasvu % 4,2 3,3 -2,6 -0,03 4,87 -75,82

Henkilötyövuodet 2013-2018

2013201420152016201720172018
Henkilötyövuodet5210505249975345294529452831

Henkilötyövuodet vähenivät 2400 vuotta vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Työssä- ja poissaolot 2016 ja 2017

TyössäPalkallisella vapaallaPalkattomalla vapaalla
31.12.2016 (6454)49581042454
31.12.2017 (3467)2538629300

suurimmat ammattiryhmät 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurimman ammattiryhmän muodostaa opettajat, lehtorit ja rehtorit: osuus on 39,3 %:a vakinaisesta henkilöstöstä. 16,5 %:a vakinaisista on varhaiskasvatuksen hoitajia tai avustajia, 12,6 %:a varhaiskasvatuksen opettajia tai päiväkodinjohtajia. Toimistohenkilöstöä on 4,0 %:a vakinaisesta henkilöstöstä.Keski-ikä, koko henkilöstö

201220132014201520162017
45,04545,345,245,746,1

Keski-ikä on noussut 6 vuodessa 1,1 vuotta.

Koulutusmuodot 2017 ja 2018

Työnantajan järjestämä ja edellyttämä koulutusOpintovapaa, palkatonLuottamusmieskoulutusTyösuojelukoulutusAlle yhden päivän kestävä koulutusOppisopimus, palkallinenOppisopimus, palkaton
2017 (yht. 14555)67836371128414791044
2018 (yht. 12206)57825568109974481353

Lakisääteistä täydennyskoulutusta oli huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna; täydennyskoulutuksen pääpaino on ollut sosiaali- ja terveyspuolella. Työnantajan järjestämää koulutusta on ollut merkittävästi enemmän kuin edellisvuonna suhteessa henkilöstömäärään. Kaiken kaikkiaan koulutuspäivien määrä ylitti 4 päivän henkilöä kohden vuonna 2017. Koulutus vähentää työttömyys- ja vakuutusrahaston maksua 76 427 euroa.

 

Eläkelajit vuosina 2012 - 2017

ELÄKELAJI 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vanhuuseläke 120 137 156 129 198 81
Työkyvyttömyyseläke 24 25 21 27 24 11
Kuntoutustuki (määräaik.työkyv.eläke) 16 22 16 26 29 30
Osatyökyvttömyyseläke 8 25 22 19 18 25
Yhteensä 168 209 215 201 269 147

 

Vakinaisen henkilöstön osa-aikainen työskentely 2017 ja 2018

Osittainen hoitovapaaOsa-aikaeläkeOsittainen virka-/työvapaaOsatyökyvyttömyyseläkeOsasairauspäivärahaMuu syy
2017 (yht. 139)6422123083
2018 (yht. 101)4710112364

 

Henkilöstömenot 2012 - 2017

Henkilöstömenot (1 000 €) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos % 2016 - 17
Palkat ja palkkiot 200 171 206 939 201 675 201 616 212 227 120 707 -75,82
Eläkekulut 54 604 57 366 55 797 55 818 54 863 34 676 -58,22
Muut henkilösivukulut 11 591 11 130 12 481 12 348 12 767 5 088 -150,92
Henkilösivukulut yht. 66 195 68 496 68 278 68 166 67 630 39 764 -70,08
Henkilöstömenot yht. 266 366 275 435 269 953 269 782 279 857 160 471 -74,40
Henkilösivukulujen osuus henkilöstömenoista % 24,9 24,9 25,3 25,3 24,2 24,8 0,6
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.