www.lahti.fi

Henkilöstöjohtajan katsaus

Takaisin raportteihin

Henkilöstöjohtajan katsaus

Vuosi 2017 aloitettiin ilman sosiaali- ja terveystoimialaa. Lahden ja Nastolan kuntaliitoksesta oli kulunut vuosi. Vuoden mittaan henkilöstömäärä väheni Lahden Servion ja Lahden Aterian irtauduttua omiksi osakeyhtiöiksi toukokuun alussa. Henkilöstömäärässä rakennemuutos vaikutti 3027 henkilön vähennyksenä. Toimialamalli muutettiin palvelualuemalliksi ja kesällä toteutettiin hallinto- ja asiantuntijatehtävien keskittäminen konsernipalveluihin. Keskittämisen ulkopuolelle jäivät teatterin ja orkesterin tehtävät, koska oli päätetty selvittää, mitä muita vaihtoehtoja on organisoida kyseiset kulttuurilaitokset. Keskittämisen ulkopuolella ovat vielä koulusihteerit sekä Kaupunkiympäristön tietyt tehtävät.

Vuoden 2017 päättyessä on yleisenä näkemyksenä, että organisaatiouudistus vie ainakin seuraavan vuoden, jotta toiminta olisi tuottavampaa ja päästäisiin talouden tasapainotusohjelman virtaviivaistamisen tavoitteisiin. Organisaatiouudistukseen liitetty yhden kaupungin mallin käsite tarvitsee myös paljon keskusteluja ja sopimisia toimiakseen.Anne-Maj Salmi

Johtamisjärjestelmä hyväksyttiin loppuvuodesta 2017. Siinä kuvataan yhtenäisellä tavalla johtamisrakenne, johtoryhmätyöskentely ja muut keskeiset johtamismenetelmät. Johtamisjärjestelmän rinnalle aloitettiin rakentaa tulevaisuuden johtamiskulttuuria. Johtamiskulttuurin kehittämisessä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi esimiehiä sparraa useassa eri ryhmässä ulkopuolinen yhteistyökumppani Tamora Oy. Johtamiskulttuurin kehittäminen tulisi olla jatkuvaa, sillä toimintaympäristön muutokset haastavat meitä modernisoitumaan entistä kiivaampaa tahtia.

Sosiaali- ja terveystoimialan sekä kahden tukipalvelutaseyksikön siirtyminen pois kaupungilta vaikutti henkilöstötunnuslukuihin erityisesti siten, että sairauspoissaolot vähenivät 16,9:stä 13,9 kalenteripäivään henkilöä kohtia. Keskimääräinen palvelusajan pituus lyheni 13,9:stä 8,4 vuoteen. Vakinaisten osuus henkilöstöstä nousi 81,7 %iin ja naisten osuus väheni 80 %:iin. Keski-ikä nousi hieman.

Työhyvinvoinnin osalta sairauspoissaolojen keskeiset syyt olivat samat. Pientä muutosta syiden suhteen oli siinä, että hengityselinsairaudet ja tartuntataudit vähenivät, mutta mielenterveydenhäiriöt ja kasvaimet lisääntyivät. Esimiesten myöntämä sairauslomien määrä ilman lääkärissä käyntiä pysyi ennallaan, mikä on yllättävää, sillä lyhyissä sairauspoissaoloissa useinkaan ei tarvita lääkärinhoitoa.

Anne-Maj Salmi
henkilöstöjohtaja

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.