Hulevesien käsittely kannattaa

Takaisin julkaisuihin

Hulevesien käsittely kannattaa

Ei haisevia rapakoita tai betonikaukaloita vaan viihtyisiä viherrakenteita ja -alueita; siinä tavoitteita, kun kaupunki kehittää ratkaisuja hulevesien hallintaan. Projektipäällikkö Juhani Järveläinen etsii niitä yhdessä koko kaupunkiorganisaation, yliopistojen ja yritysten kanssa.

juhanijarvelainen

Hulevesiä syntyy, kun taivaalta sataa vettä tai lunta, joka ei tiiviissä kaupunkiympäristössä imeydy maaperään. Useimmiten ne huomataan, kun kadut tulvivat ja vedet valuvat talojen kellareihin.

Hulevedet aiheuttavat ongelmia myös ympäristölle, kun ne johdetaan sadevesiviemäreistä suoraan vesistöihin. Pelkästään Lahden ydinkeskustasta kulkeutuu Vesijärven Enonselälle noin miljoona kuutiota hulevesiä vuodessa.

– Moni ihmettelee, miksi puhdas sadevesi olisi haitaksi ympäristölle. Hulevedet keräävät kuitenkin matkalla viemäriin kaikki epäpuhtaudet mikromuoveista liikenteen raskasmetalleihin ja koiranjätöksistä tupakantumppeihin. Siksi olisi järkevää käsitellä ne jo syntypaikalla ja siten vähentää hulevesien määrää, Järveläinen sanoo.

Erityisen tärkeänä Järveläinen pitää sitä, että hulevedet otetaan huomioon rakennetun ympäristön suunnittelussa. Jo kaavoitusvaiheessa tehdään ratkaisuja, jotka joko mahdollistavat tai estävät niiden järkevän käsittelyn. Vihersuunnittelulla hulevesipainanteista ja -kosteikoista muokataan viihtyisiä puistoja kaupunkilaisille. Esimerkkejä on jo nähtävissä Karistossa ja rakenteilla Länsi-Hennalassa ja Ranta-Kartanossa.

– Organisaatiossa tietämys lisääntyy koko ajan, maankäytön ja kaupunkiympäristön edustajien kanssa teemme jo nyt paljon yhteistyötä. Työn jalkauttaminen on käynnissä, kaupunkikonsernin eri tahojen välisiä toimintatapoja pohditaan yhdessä. Vastuunjakokysymykset eivät ole aina ihan yksiselitteisiä, mutta toisaalta hulevesiä koskeva lainsäädäntökin on hiljattain käynyt läpi merkittäviä muutoksia, Järveläinen pohtii.

Ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi opiskellut Juhani Järveläinen työskentelee kaupunkiympäristön palvelualueella rakennus- ja ympäristövalvonnassa. Pääosa työajasta kuluu kahden hulevesiin liittyvän projektin hallinnointiin.

Projekteista uutta tietoa


Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla -hankkeella vähennetään Lahden keskusta-alueen hulevesikuormaa Vesijärveen. Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uusia hulevesien käsittelyratkaisuja Lahden lisäksi pääkaupunkiseudulla.

Yliopistotason tutkimusosaamista projektiin tuottavat Aalto yliopisto ja Lahdessa toimiva Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos. Käytännön ratkaisuja kehittämässä on kymmenkunta yritystä ja organisaatiota. Tavoitteena on saada hulevesien käsittelystä myös uutta liiketoimintaa.

Järveläinen odottaa paljon projekteilta, joissa rinnan kehitetään käytännön ratkaisuja ja tutkitaan niiden tehoa. Esimerkiksi paljon julkisuudessa näkyneiden viherkattojen toiminnasta Suomen olosuhteissa saadaan koko ajan vankkaa tutkimustietoa suunnittelun tueksi.

– Kysymys on kokonaisuuksista, joissa on otettava huomioon rakennusteknisten seikkojen lisäksi esimerkiksi huolto ja lannoitustarve koko niiden elinkaaren aikana. Ei ole järkeä perustaa rantaan nurmikkoa, jos sen lannoittaminen tuottaa enemmän päästöjä kuin maaperä sitoo hulevesiä.

Lahden kaupunki on mukana tuottamassa videosarjaa, joka avaa hulevesiä koskevia ratkaisuja kaikille kiinnostuneille. Erityisiä kohderyhmiä ovat pienrakentajat ja omakotiasukkaat. Asukkaiden aktivoiminen on Järveläisen mukaan yksi tärkeimmistä tavoitteista.

– Asukastilaisuuksissa huomaa, miksi on järkevää kertoa, mihin tähdätään imeytysaltaan rakentamisella tai miten ja miksi omakotipihaan kannattaa imeyttää hulevedet. Suuri yleisö on yhä kiinnostuneempi kaupunkiviljelyn kaltaisista ratkaisuista.

Teksti Ina Ruokolainen
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.