www.lahti.fi

Liikennesuunnittelija pyöräilyn ja kävelyn lähettiläänä

Takaisin raportteihin

Liikennesuunnittelija pyöräilyn ja kävelyn lähettiläänä

Liikenneinsinööri Kristiina Kartimon työhön kuuluu paljon suunnittelukohteita pysäköinnistä liikennevaloihin. Yksi kiinnostavimmista työtehtävistä on toimia kävelyn ja pyöräilyn yhteyshenkilönä, joka nostaa kestävää liikkumista esille joka käänteessä.

Kartimo on työskennellyt Lahdessa kolme vuotta, minä aikana kestävä liikkuminen onkin ollut vahvasti pinnalla. Vuosi sitten valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää ohjelma palkitsi Lahden liikennesuunnittelun kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöstä.

Kävelyn osuus on muita vertailukaupunkeja suurempi ja pyöräily selvässä nousussa. Yksityisautoilu on saatu kääntymään laskuun, vaikka edelleen yli puolet matkoista tehdään omalla autolla. Palkintoperusteissa kiitettiin myös uusia väyliä ja vanhojen tason nostoa.

Lokakuussa Lahti sai miljoonaluokan CitiCap -hankerahoituksen, jonka puitteissa voidaan mm. rakentaa älykäs pääväylätason pyörätie ja luoda kaupunkilaisia palkitseva järjestelmä, joka kannustaa kestäviin liikkumisvalintoihin. Taustalla ovat vahvasti ympäristösyyt.

Kartimo muistuttaa, että kehityskulut etenkin infran puolella ovat pitkiä ja vaativat taakseen paljon päätöksiä, resursseja ja yhteistyötä organisaatiossa.

– Yhden vuoden aikana saa aikaan vain pieniä muutoksia, jos katsotaan vain rakennettuja pyöräteitä. Jo 1990-luvulla tehdyn pyöräilyn kehittämisohjelman tavoitteita on toteutettu kortteli korttelilta esimerkiksi Aleksin kohdalla.

kristiinakartimo

Etenkin kaavoituksen ratkaisut vaikuttavat liikennesuunnitteluun pitkälle eteenpäin.

­– Suunnittelutavat kehittyvät jatkuvasti. Kävelyn ja pyöräilyn tarvitsemat nykyvaatimusten mukaiset tilavaraukset edellyttävät tunnistamista ja siksi olisi tärkeää päästä kertomaan liikennesuunnittelun tarpeista jo kaavavaiheessa.

Toki kaupungissa on saatu paljon näkyvää aikaan viime vuosina: uusittu Aleksanterinkadun pyörätie, uudehkot matkakeskuksen pyöräparkki ja Loviisanpässinraitin pyöräilyväylä helpottavat kaikki pyöräilyä aivan ydinkeskustassa.

Pehmeillä keinoilla kohti asennemuutosta

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen käytetään Lahdessa paljon myös ”pehmeitä” keinoja kuten viestintää ja markkinointia, liikennekasvatusta ja työpaikkojen olosuhteiden helpottamista. Näissä kaupunkiorganisaation yhteistyö on vielä laajempaa kuin rakentamisprojekteissa.

Yksinkertaisia keinoja ovat vaikkapa huolehtia työpaikan turvallisesta pyöräpysäköinnistä ja suihkumahdollisuudesta. Kaupungilla on myös käytössä sähköpyöriä.

– Kaupunki tavoittaa kattavimmin varhaiskasvatuksen ja koulujen lapset ja omat työntekijät.

Kaikkein haastavinta on vaikuttaa muihin työikäisiin kaupunkilaisiin, jotka valitsevat arjen liikkumismuotonsa sen mukaan, minkä kokevat kätevimmäksi, Kartimo sanoo.

Yleinen asenneilmapiiri on kääntynyt, eikä yksityisautoilua enää pidetä automaattisesti parhaana ratkaisuna. Talvipyöräily lähti nousuun, kun Aleksin remontti valmistui. Kävely aletaan vähitellen mieltää liikkumismuodoksi, joka korostuu Lahden kaltaisessa tiiviissä kaupungissa.

Kun Lahti järjestää kaupunkisuunnitteluun liittyviä asukastilaisuuksia ja työpajoja, Kartimo kulkee niissä kertomassa ja kuulemassa liikennejärjestelyistä. Palautetta tulee hyvin laajalla skaalalla, niin LSL:lle kuuluvasta joukkoliikenteestä kuin kadunvarsien pysäköinnistä. Yksi asia kuitenkin korostuu:

– Lahdessa asuu paljon jalan kulkevia iäkkäitä ihmisiä, jotka kokevat pyöräilijät samoilla väylillä turvallisuusriskiksi.

Autoilijoiden, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väyliä voidaan parantaa, mutta parhaiten vastakkainasetteluun auttaa asennemuutos.

– Kannattaa muistaa, että myös pyöräilijät ja autoilijat ovat välillä jalankulkijoita. Harva meistä käyttää vain yhtä liikkumismuotoa.

Teksti Ina Ruokolainen
 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.