Lahdessa kokeillaan perusopetuksen vuosityöaika -mallia

Takaisin julkaisuihin

Lahdessa kokeillaan perusopetuksen vuosityöaika -mallia

KT ja OAJ pääsivät sopimukseen perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta kahdeksas tammikuuta 2018. Tähän valtakunnalliseen neuvottelutulokseen perustuen Lahden opettajien ammattiyhdistys teki paikallisen sopimuksen kolmen lahtelaisen peruskoulun, Kariston, Kasakkamäen ja Myllypohjan, opettajien vuosityöaikasopimuksesta ja Lahden kaupungissa aloitettiin perusopetuksen vuosityöaikakokeilu 1.8.2018. Tällä hetkellä kokeilussa on mukana kahdeksan koulua neljästä eri kunnasta. Jokaisessa mukana olevasta koulusta vähintään puolet – Lahdessa kaksi kolmasosaa – opettajista on kannattanut kokeilua. Valtakunnallisen kokeilun käynnistäminen paikallisesti on ollut rohkeaa, kuin hyppy kylmään veteen. Koko työyhteisö on hypännyt samaan aikaan - samalla rohkeudella - enemmistön halulla kokeilla. Kokeilu on kolmivuotinen.


Miksi vuosityöaikaa kokeillaan perusopetuksessa?

Opettajan työnkuva on muuttunut vuosien saatossa hyvin paljon, sillä työ ei painotu enää ainoastaan oppitunteihin ja niiden vaatimaan suunnitteluun, mutta palkkaus määräytyy suurimmalta osin oppituntien perusteella. Opetusvelvollisuuteen perustuvaa työaikajärjestelmää on arvosteltu siitä, että se ei nykymuodossaan pysty mukautumaan opettajan jatkuvasti muuttuvaan työnkuvaan. Aiempaa yksilöllisempään suuntaan menevä opetus lisää suunnittelutyötä ja vaatii enemmän palavereita ja yhteistyötä kodin kanssa. Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät yhä enemmän opettajien yhteistyönä tehtävää suunnittelua ja opetustyön arviointia. Perusopetuksen vuosityöaikakokeilun yhtenä tavoitteena on selvittää, voisiko vuosityöaikajärjestelmä vastata opettajien työnkuvan muutokseen. Kokeilun tavoitteena on myös selvittää, voisiko uudenlainen työaikamalli rajata ja järkevöittää työmäärää ja siten lisätä opetusalalla työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Nämä asiat saadaan selvitetyksi vain kokeilemalla.

Kokeilun valtakunnallinen merkittävyys korostui Vierumäellä 15.2.2019 Lahden kaupungin isännöimässä vuosityöaikakokeilun kokemusseminaarissa, jossa esitettiin avoimesti kokeilukoulujen opettajien, rehtoreiden, KT:n, OAJ:n ja muiden sidosryhmien kokemuksia. Osallistujat kokivat seminaarin onnistuneeksi ja Helsingin kaupunki ilmoitti järjestävänsä vastaavan tilaisuuden ensi keväänä. Vuosityöaikakokeilu herättää myös kysymyksiä ja huolia. Opetustunnin suhteellinen työmäärä on koettu muuta opettajan työtä suuremmaksi, mitä kokeilusopimus ei tällä hetkellä huomioi. Kehittämiskohteiksi ennen seuraavaa lukuvuotta nostettiin myös tehokkaaseen työhön kannustaminen ja työajan seurantajärjestelmän toiminnot. Myönteisiä havaintoja olivat kokemukset tasaisemmasta työnjaosta ja tunne oman työn hallinnasta. Opettajan omalla ajalla tekemä työ on tehty näkyväksi, mikä on auttanut rajaamaan työaikaa. Sopimuksen mukaisesti opettajilla on enemmän yhteissuunnitteluaikaa, jolloin opettajien omat vahvuudet pääsevät esille ja oppilaat saavat monipuolisempaa opetusta.

Kyseessä on nimensä mukaisesti kokeilu – ei pysyvä vuosityöaikajärjestelmään siirtyminen.

Teksti Esa Ukkola, Juko/OAJ pääluottamusmies

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.